PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe na ZŠ s reflektivním seminářem – český jazyk - OPNC2L108A
Anglický název: Continuous Teaching Practice at Primary School with Reflective Seminar - Czech Language
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
Anotace -
Před samotnou praxí proběhnou 2 informativní setkání na fakultě. Jejich náplní bude seznámení s organizací praxe a práce se Souborem profesních kvalit. Během souvislé pedagogické praxe, která pro oba obory trvá 4 týdny, studenti absolvují 5 hodin náslechů, samostatně odučí 12 hodin, po každé vyučovací hodině by měla proběhnout hodina reflexe a plánování další výuky (nejméně tedy 12 hodin).Po praxi proběhnou 2 reflektivní semináře s garantem praxe, zaměřené na práci s portfoliem z praxe a s důkazy o učení (výtvory žáků). Další informace o průběhu praxe studenti naleznou na webových stránkách katedry v rubrice studenti/praxe.
Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (13.02.2019)
Literatura

CANGELOSI, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 2006.

FISCHER, R.:  Učíme děti myslet a učit se. Portál: Praha 2004.

KLUMPAROVÁ, Š. Soubor kvalit studentovy práce na didaktické praxi z literární výchovy / z české literaturyIn Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. a kolektiv. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: PedF UK 2015.

KYRIACOU, CH., Klíčové dovednosti učitele. Portál: Praha 2008.

Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (11.09.2017)
Sylabus

Všechny potřebné informace o souvislé praxi (včetně pokynům pro vytváření portfolia, aktuální verze smluv a formuláře rozvrhu) naleznou studenti na webových stránkách Katedry české literatury: http://pages.pedf.cuni.cz/kcl/studenti/praxe/ (v rubrice studenti/praxe).

 

Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (14.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu
Zápočet bude studentům udělen po předložení písemného portfolia a za účast na 4 reflektivních setkání. Počet možností získat zápočet 3.
Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (13.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK