PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nutriční poradenství - OKNY2P129B
Anglický název: Nutritious Advisory
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P102A, OKNY2P103A, OKNY2P104A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)
V předmětu se studenti seznamují s aktuálními problémy výživy a jejím vlivem na zdravotní stav člověka. Předkládá výživu jako komplex biologických a sociálních faktorů, který proniká celým životem člověka. Sleduje vliv výživy na fyzické i duševní zdraví a vývoj nutričního chování člověka. Předmět se rovněž zabývá výživovými potřebami vybraných skupin obyvatel. Část předmětu je rovněž věnována komunikaci mezi klientem a poradcem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.07.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními problémy vlivu výživy na zdravotní stav člověka a specifiky konzultační činnosti v oblasti výživy.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ,  J., MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta. Teorie, výzkum, praxe. Karolinum, 1. vyd., 2014. 304 s., ISBN-13: 978-80-246-2247-7.

MÜLLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. 1. vyd. Praha : Triton, 2003. 99 s. ISBN 80-7254-421-7.

PÁNEK, J. Základy výživy. 1. vyd. Praha : Svoboda servis, 2002. ISBN 80-86320-23-5.

KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E.  Základy klinické výživy. 1. vyd. Forsapi, 2009. 113 s. ISBN 978-80-8725-005-1.

MARÁDOVÁ, E. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. Praha : VŠH, 2005. 183 s. ISBN 80-86578-49-6, EAN 978-80-86578-49-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (10.09.2021)

Podmínky k zápočtu:  Zpracování zadaných úkolů v termínu, který bude dohodnut během přednášek, úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75 %). Test lze psát třikrát (jeden řádný a dva opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (15.06.2021)

1. Opakování  znalostí z oblasti výživy, technologie přípravy stravy a potravinářských komodit.

2. Specifické nároky na výživu u jednotlivých skupin obyvatel. 

3.  Kvalita potravin, změny nutriční hodnoty při technologickém zpracování.

4.Onemocnění plynoucí z nesprávné výživy.

5.  Formování nutričních návyků u dětí a dospívajících, prevence poruch příjmu potravy jako součást výchovy ke

    zdraví. Problémy alternativních směrů ve výživě.

6. Informace nutné pro sestavení správného stravovacího a pohybového režimu klienta a jejich metody jeho zjišťování.

7.Léčebná výživa v klinické praxi.

8. Specifika odborného poradenství a konzultační činnosti v oblasti zdravé výživy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK