PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k syndromu CAN - OKNY2P121B
Anglický název: Seminar on syndrome CAN
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
Cílem předmětu je seznámit s problematikou násilí v rodině. Předmět úzce navazuje na učivo sociální pediatrie. Je zaměřen na problematiku syndromu CAN - Child Abuse and Neglect (týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), agresivitu a násilí. Vychází z právního postavení dítěte ve společnosti a prakticky aplikuje znalosti týkající se sociálně-právní ochrany dítěte.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

Cílem předmětu je seznámit s problematikou násilí v rodině.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

Základní:

DUNOVSKÝ, J.; MITLÖHNER, M.;, HEJČ, K.; HANUŠOVÁ-TLAČILOVÁ, J. Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí. Praha: Grada :, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6

HANUŠOVÁ, J. Sexuální zneužívání. 2. vyd. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-64-4

HANUŠOVÁ, J. Násilí na dětech - syndrom CAN. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-78-4  

Milfait, R. Komerční sexualizované násilí na dětech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 210 s. ISBN 978-80-7367-320-8

Střítecký, V. et al. Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 184 s. ISBN 978-80-87558-11-9.

Vaníčková, E. et al. Sexuální zneužívání dětí: rizika a potřeby dětí jako východisko prevence. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012. 95 s. ISBN 978-80-260-3379-0.

 

Doporučená:

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. 1. Praha : Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-392-5

Blatníková, Š. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.

HANUŠOVÁ, J. Intervenční kompetence pedagogických pracovníků k sexuálnímu zneužívání dětí (syndromu CSA). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Vyd. 1. Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 188 – 198. ISBN 978-80-7509-287-8.

Chromý, J. Kriminalita páchaná na mládeži: aktuální jevy a nová právní úprava v České republice. Praha: Linde, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7201-825-3.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (06.05.2020)

Požadavky k zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu (75 %) - otevřené i uzavřené otázky.

Pokud student neuspěje v prvním testu, bude vypsán pouze jeden opravný termín (úspěšnost 75 %) - otevřené i uzavřené otázky.

 

 

Vzhledem k mimořádné situaci upravuji způsob ukončení předmětu následně:

 

-        Vypracovat a odevzdat náhradní úkoly - více viz Moodlu

 

-        Zápočtový on-line test

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)

1. Terminologie - týrání, sexuální (pohlavní) zneužívání dětí, zanedbávání.

2. Etiopatogeneze, etiologie a rizikové faktory týkající se syndromu CAN.

3. Projevy a následky syndromu CAN.

4. Diagnóza syndromu CAN.

5. Reakce pracovníků.

5. Legislativní rámec.

6. Prevence a optimalizace řešení patologických situací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK