PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Artefiletika a zdraví - OKNY2P119B
Anglický název: Artefiletics and Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (28.01.2021)
Předmět představuje artefiletiku jako salutogenetický komplement arteterapie, a to v návaznosti na poznatky psychologie zdraví, dramatické výchovy a ergoterapie. Studenti jsou vedeni k pochopení významu umění a estetického prožitku při rozvíjení osobnosti člověka. Akcentován je salutogenní efekt tvořivosti v každodenní činnosti dítěte i dospělého, a to ve zdraví i nemoci. Předmět má výrazně zážitkový charakter a otevírá prostor pro vlastní tvůrčí činnost studentů. Zároveň jsou zohledňovány didaktické aspekty potřebné pro využití probírané problematiky v budoucí pedagogické praxi studentů. V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.04.2013)

Cílem kurzu je představit artefiletiku coby salutogenetický komplement arteterapie, a to v návaznosti na poznatky psychologie zdraví, dramatické výchovy a ergoterapie. Studenti jsou vedeni k pochopení významu umění a estetického prožitku při rozvíjení osobnosti člověka.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (11.04.2017)

HORŇÁKOVÁ, M. Liečebná pedagogika. Bratislava : Perfekt, 1999. ISBN 80-8046-126-0.

SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. (2004b) Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 2. díl. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN: 80-7290-130-3.

SLAVÍK, J. (Ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. Praha : PF UK, 2000a. ISBN:80-7290-004-8.

ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-408-3.

Slavík,J., Slavíková,V., Hazuková,H.: Výtvarné čarování (artefiletika),UK ped.f.,Praha 2003

Campbellová,J.: Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi : skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé. Portál Praha 2000

Liebmannová, M: Skupinová arteterapie, Portál Praha, 2005

 

http://www.zavora.info/Podklady/Psychoterapie_2009_3-4_Salutogeneticky_charakter_artefiletiky.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (29.01.2021)

Aktivní účast v seminářích - nelze nahradit samostudiem. Úloha jako podklad pro hodnocení.

V podmínkách distanční výuky bude předmět realizován kombinací on-line výuky a reflektovaných úkolů, které budou východiskem seminární práce.

On-line výuka v ZOOM, aktuální komunikace a materiály v MOODLe tohoto předmětu včetně odkazů a přístupu na on-line setkání v ZOOM.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.04.2013)

1. Charakteristika a současné pojetí artefiletiky, arteterapie a příbuzných přístupů.

2. Výchova uměním a tvořivost jako fenomén současné doby.

3. Možnosti uplatnění artefiletiky ve školním vzdělávacím programu.

4. Zážitek "flow" a jeho využití ve výchově.

5. Salutogenetický rozměr artefiletiky.

6. Principy léčebné pedagogiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK