PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Školní a komunitní projekty - OKNY2P110A
Anglický název: School and Community Projects
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNY2P106A, OKNY2P109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)
Semináře vytvářejí prostor pro praktické využití didaktických dovedností studentů při tvorbě programů pro děti a mládež v rámci celoškolních a komunitních projektů. Semináře se zaměřují na dostupné didaktické materiály, projekty a programy podpory zdraví a bezpečí podle tematických oblastí výchovy ke zdraví. Aktivity semináře vedou k naplňování strategie podpory zdraví a bezpečí ve školách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

CCílem předmětu je osvojení základních didaktických postupů specifických pro tvorbu školních a komunitních projektů v oblasti podpory zdraví a bezpečí. Cílem předmětu je propojit znalosti z didaktiky výchovy ke zdraví pro základní a střední školy pro tvorbu celoškolní strategie  podpory zdraví.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

HAVLÍNOVÁ, M. (ed.) Program podpory zdraví ve škole: rukověť programu Zdravá škola. Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3

KOVAŘÍKOVÁ,M.; MARÁDOVÁ,E. (2020). Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání. PedfUK. 

VALIŠOVA,A.; KOVAŘÍKOVÁ,M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti. Grada. 

MIOVSKÝ, M. et al. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Vyd. 1. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze ve vydavatelství Togga, 2012. 100 s. ISBN 978-80-87258-74-3.

Projekt "Škola podporující zdraví". Dostupné na http://www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm

SZÚ školní informační kanál

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

Aktivní účast v seminářích.

Odezdání oborového portfolia

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

 

1.  Implementace podpory zdraví a prevence rizikového chování do průřezových témat do školního kurikula na základních a středních školách.

2.  Základní východiska a obecné postupy při koncipování projektů zaměřených na oblast zdravotně a sociálně preventivní v úrovni ZŠ a SŠ i na mezirezortní bázi v regionu.

3.  Materiální didaktické prostředky podle tematických oblastí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK