PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury - OPNF2F111A
Anglický název: Didactics of Literature
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Vyučující: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNF2F117A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. (13.08.2019)
DIDAKTIKA LITERATURY Záměrem předmětu je představení teoretických poznatků z didaktiky jako východisek pro praxi budoucích pedagogů se specifickými otázkami učitelství francouzštiny. Studenti budou seznámeni se základními didaktickými poznatky, historií i současným vývojem přístupů k výuce francouzštiny jako cizího jazyka (FLE). Záměrem je i inovovat předmět tradiční didaktiky a metodiky francouzského jazyka (« Français fondamental », SERR) rozšířením o moderní přístup praktické aplikace didaktické teorie, a to na základě lingvistické práce s literárním textem. Jak využít kvalitní literární text při výuce francouzského jazyka na různých úrovních? Jak číst s porozuměním ve francouzském originálu? Jak pracovat s textem tradičně (slovní zásoba, smysl textu)? Jak využít i netradiční přístup (práce ve skupinách, společná debata o různých pohledech na jedno téma, tvůrčí psaní)? Studenti pracují s literárními texty a reagují ústně anebo písemně na otázky k vybraným textům, diskutují a vyjadřují vlastní názor ve francouzském jazyce na úrovni B2-C1. Sami mají možnost předstoupit s návrhem tvorby učebního materiálu a ukázkovou hodinou s ohledem na výuku FJ na středních školách.
Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. (13.08.2019)

 

1. Úvod, rozdělení referátů, systém práce. RABELAIS : Imaginez un mode de vie idéale.

2. Comment exploiter un poème ? VILLON, Ballade des pendus. 

3. Un récit un français. L’évocation des souvenirs. L’autobiographie. MONTAIGNE, Essais.

4. Un conte classique français, le rêve, le merveilleux, l’aventure. PERRAULT.

5. Une pièce de théâtre : DIDEROT - KUNDERA.

6. L’idée de la civilisation : DEFOE -  TOURNIER - CHAMOISEAU.

7. - 8. La poésie moderne 

9. La littérature fantastique x le réalisme merveilleux. MAUPASSANT - VERNE - DE FOMBELLE 

10. La grande Histoire : l’envers du décors. VUILLARD, Tristesse de la terre.

11. Le monde contemporain. ENARD, IZZO, BEN JELLOUN, SLIMANI.

12. Evaluation

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. (13.08.2019)

 

Referát na vybrané téma + tvorba jazykového nebo literárního cvičení na základě literárního úryvku pro studenty francouzštiny na českých SŠ nebo ZŠ: 15 minut.

Pour les étudiants en ERASMUS, un exposé de 3 - 5 pages + 3 exercices pour un groupe d'étudiants de FLE  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK