PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Příprava a zpracování diplomové práce - OSZNDP01
Anglický název: Development of the Diploma Thesis
Zajišťuje: Studijní oddělení (41-STUD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
PaedDr. Jana Hájková
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
prof. Ing. František Liška, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Mgr. Robert Skopek
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
doc. ak. mal. Ivan Špirk
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (29.01.2016)
Kurz je realizován formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce. Kurz si student sám nezapisuje a kredity jsou mu přiděleny až v okamžiku odevzdání diplomové práce
Cíl předmětu
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu, založeného především na pramenném výzkumu. Diplomová práce na rozdíl od bakalářské by měla dospět ve větší míře ke získání nových poznatků a student by měl prokázat v plné míře schopnost odborné historické práce.

Literatura
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Dle tématu diplomové práce.

Metody výuky
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Individuální konzultace.

Sylabus
Poslední úprava: KEPARTO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy bakalářské práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK