PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Počítač ve vzdělávání - ONUZ19V207
Anglický název: Computer in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:24 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Irena Fialová, CSc.
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Ing. Irena Fialová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)
Studijní předmět Počítač ve vzdělávání je jako volitelný určen pro studenty následného magisterského studia učitelství, kteří jsou vybaveni počítačovou gramotností a disponují již základními znalostmi metodiky využití ICT - to znamená, že absolvovali (případně paralelně studují) kurz ON2319V01 Vzdělávací technologie v práci učitele nebo mají za sebou jinou ekvivalentní výuku (třeba v cizině). Hlavním cílem je prohloubit problematiku využití technologií ve vzdělávání, diskutovat aktuální témata a seznámit se s nejdůležitějšími (typicky cloudovými) online aplikacemi důležitými pro učitele formou workshopů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)

Posláním studijního předmětu Počítač ve vzdělávání je rozšířit schopnosti studentů ve využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vyučování a učení z různých aspektů se zvláštním důrazem na práci s mobilními technologiemi a sociálními sítěmi, přispět tak k poznání a pochopení vzdělávacího potenciálu ICT a připravit je na efektivní využití informačních technologií pro podporu inovativních metod výuky a učení.

Cílem předmětu je vybavit studenty nejen potřebnými teoretickými znalostmi, ale pomoci jim též rozvinout jejich praktické schopnosti výukového využití ICT. Předmět se zabývá edukačními technologiemi na třech úrovních - 1. přístup k výukovým materiálům, 2. spojení s jinými lidmi prostřednictvím sociálních sítí, 3. vliv technologií na vlastní výukový proces. Kromě toho se zaměřuje na projektovou výuku s využitím ICT a na právní otázky související s možností využití počítače ve výuce.

Absolvent by měl být schopen navrhnout a zhodnotit různé edukační situace využívající technologie, umět aplikovat nejnovější online nástroje a integrovat se do odborně zaměřené komunity lidí majících potenciál mu průběžně pomáhat v odborném i osobním růstu v roli učitele. Tímto způsobem účast v kurzu přispěje k budování osobního vzdělávacího prostředí studentů a k nastartování jejich následného celoživotního vzdělávání.

Literatura
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)
  • BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/
  • Prezentace s odkazy na další studijní materiály pro příslušný ročník (http://www.slideshare.net/bobr/)
  • Portál RVP.cz - především jeho modul Učitelský spomocník (http://spomocnik.rvp.cz/)
  • Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu (v Edmodu)
  • Materiály a soubory předávané v průběhu semestru - především aktuální v kurzu používaná prezentace přednášejícího pod názvem Vzdělávací technologie 21. století umístěná na Slideshare (http://www.slideshare.net/bobr/)
Sylabus -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)

Reflexe témat předmětu Vzdělávací technologie v práci učitele:

1. Aktuální vývoj vzdělávacích technologií

2. Role vzdělávacích technologií

3. Proměny aplikací vzdělávacích technologií

4. Využití technologií ve formálním vzdělávacím prostředí

5. Využití technologií v neformálním vzdělávacím prostředí

6. Využití technologií v informálním vzdělávacím prostředí

7. Perspektivy vzdělávacích technologií

 

 

Nástroje vzdělávacího technologa

Návrh na realizaci mini-workshopů. Konkrétní náplň bude přizpůsobena zájmu studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK