PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy statistického zpracování dat - ONUZ10V001
Anglický název: Introduction to Statistics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy popisné a matematické statistiky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti potřebné při práci na diplomové práci. Většina technik bude prezentována v rámci programu MS Excel. Proto je vhodné, aby studenti měli na přednáškách vlastní notebook. Historie a základní pojmy Zpracování dat v MS Excel - třídění, grafy, kontingenční tabulky Základní charakteristiky dat Náhodná veličina a normální rozdělení Testování hypotéz
Cíl předmětu
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy popisné a matematické statistiky. Důraz bude kladen na praktické dovednosti potřebné při práci na diplomové práci.

Většina technik bude prezentována v rámci programu MS Excel. Proto je vhodné, aby studenti měli na přednáškách vlastní notebook.

Literatura
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

ŠKALOUDOVÁ, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Přednáška s aktivní prací studentů v prostředí Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Historie a základní pojmy

Zpracování dat v MS Excel - třídění, grafy, kontingenční tabulky

Základní charakteristiky dat

Náhodná veličina a normální rozdělení

Testování hypotéz

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)

Alespoň základní znalost ovládání MS Excel.

Kladný, nebo alespoň neutrální vztah k matematice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK