PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Alternativní pedagogika - OKB2314V50
Anglický název: Alternative Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)
Výklad, studium materiálů o alternativním školství, reflexe na náslechy v alternativních školách, badatelská činnost, týkající se vybraného tématu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Cílem kurzu je vybavit studenty základními informacemi o vzniku a vývoji reformních snah ve školství ve světě a u nás. Seznámí se s konkrétními alternativními koncepcemi a to jednak formou náslechů v alternativních školách a v následných reflexních seminářích. Po skončení kurzu by studenti měli být schopni posoudit možnosti alternativních pojetí vyučování v podmínkách současné české školy.

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

CARLGREN, F. Výchova ke svobodě. Praha-Zlín : Baltazar, 1991.

Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž, Spirála 1995

Ludwig, H. a kol.: Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha, ČS EFFE 2000

Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, SPS 1998

Montessori, M.: Objevování dítěte. Praha, SPS 2001

Montessori, M.: Absorbující mysl. Praha, SPS 2003

Pol, M.: Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy. Brno,FFMU 1995

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2001

Rýdl, K.: Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno, Zeman 1994

Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluodpovědnosti žáka. Daltonský plán jako výzva. Praha, Strom 1998

Rýdl, K.: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori. Praha, Public History 1999

Rýdl, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha, ISV 2001

Rýdl, K.: Inovace školských systémů. Praha, ISV 2003

Schoenebeck, H.: Texty k postpedagogickému myšlení. Pardubice 2000.

Schoenebeck, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice 2001

Steiner, R.: Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. Praha, Baltazar 1993

Wenke, H. - Roehner, R.: Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno, Paido 2000

Zelina, M.: Alternatívne školstvo.Bratislava, IRIS 2000

Zelinková, O.: Pomoz mi, abych to dokázal. Praha, Portál 1997

Zuzák, T.: Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. Ostrava, PedF OU 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2012)

Požadavky ke zkušce (ústní a písemná forma):

- účast ve výuce

- prezentace vystoupení na zvolené téma

- znalost publikace Jana Průchy: Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., upravené vydání. Praha, Portál 2012

Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)
  • Vymezení pojmů alternativní pedagogiky, způsoby členění u různých autorů, výzkumy efektivnosti alternativních pedagogických koncepcí.
  • Pedagogika Marie Montessori.
  • Daltonský plán.
  • Waldorfská pedagogika.
  • Jenský plán.
  • Homeschooling.
  • Antipedagogika.
  • Summerhill.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK