PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Evropská dimenze ve vzdělávání - OKB2314V41
Anglický název: European Dimension In Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)
Předmět je úvodem do evropských studií vzdělávání. Cílem je seznámit s vývojem, principy a cíli vzdělávací politiky v kontextu procesu evropské integrace, přispět k pochopení změn a trendů ve vzdělávacích systémech a poskytovat orientaci v evropském vzdělávacím prostoru. Obsah kurzu zahrnuje seznámení s historií evropské integrace, fungování evropských institucí a strukturálních fondů. Objasňuje základní pojmy, společné hodnoty a principy, na nichž je založena vzdělávací politika v Evropské unii. Soustřeďuje se zejména na Lisabonskou strategii, Bolognský proces a společné vzdělávací programy EU, objasňuje jejich specifika v českém vzdělávacím prostředí. Výstupem předmětu je seminární práce, která ověřuje schopnosti vytvořit a prezentovat návrh dílčího, evropsky orientovaného, vzdělávacího projektu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)

Cílem je seznámit s vývojem, principy a cíli vzdělávací politiky v kontextu procesu evropské integrace, přispět k pochopení změn a trendů ve vzdělávacích systémech a poskytovat orientaci v evropském vzdělávacím prostoru.

Literatura
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)

Cesta k učící se společnosti: Bílá kniha EU o vzdělávání. Praha : UIV, 1997.
České vzdělávání a Evropa. Praha : SVP, Tauris, 1999.
JEŽKOVÁ, V.; WALTEROVÁ, E. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha : UK-PedF, CES, 1997.
Vzdělávání v evropských záležitostech. Soubor 10 příruček pro učitele a žáky základních a středních škol. Phare, UK-PedF, 2000.
WALTEROVÁ, E. (ed.) Objevujeme Evropu. Kniha pro učitele. Praha : UK-PedF, CES, 1997.
WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Žijeme v Evropě. Průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. Praha : UK-PedF, CES, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)

Seminární práce, která ověřuje schopnosti vytvořit a prezentovat návrh dílčího evropsky orientovaného vzdělávacího projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: MARKOVAK/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)

vývoj, principy a cíle vzdělávací politiky v kontextu procesu evropské integrace
aktuální trendy a změny v evropských vzdělávacích systémech
historie evropské integrace, fungování evropských institucí a strukturálních fondů.
základní pojmy, společné hodnoty a principy vzdělávací politiky v EU
společné vzdělávací programy EU a jejich specifika v českém vzdělávacím prostředí
databáze evropských vzdělávacích programů, příležitosti pro studenty učitelství a učitele

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK