PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Výchova k partnerství a rodičovství - OKB2314V32
Anglický název: Partnership and Parenthood Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : OKB2314203
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)
Předmět je propedeutikou do problematiky partnerského a rodinného soužití v naší společnosti. Vychází z principu křesťanské sexuální etiky, otevírá otázky přípravy na manželství a odpovědné rodičovství. Upozorňuje na negativní důsledky rizikového sexuálního chování, komercionalizované sexuality, zejm. komerčního sexuálního zneužívání dětí a mládeže. Zahrnuje vybraná témata lékařské sexuologie (sexuální dysfunkce, sexuální deviace, choroby přenosné pohlavním stykem vč. HIV/AIDS).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na lidskou sexualitu a na faktory ovlivňující reprodukční zdraví ve všech fázích života. Prezentuje sexuální výchovu (výchovu k rodičovství) jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)

FIALOVÁ, L. Představy mladých lidí o manželství. Praha : SLON, 2000. ISBN 80-80850-87-7

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon,1993, 2003. ISBN 80-86429-19-9

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha : Slon, 2002. ISBN 80-80429-05-9

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha : SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8

ŠKOVIERA, A. Dilemata náhradní výchovy. Praha : Portál, 2007. ISBN 80-7367-318-5

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)

Aktivní účast ve výuce, seminární práce, zápočtový test.

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)

1. Pojetí partnerství, rodičovství jako společenství ovlivňující reprodukční, psychické i sociální zdraví.

2. Lidská sexualita (včetně komercionalizace), plánované rodičovství v kontextu současného variabilního vztahového životního stylu.

3. Základní kontury rodinného práva a sociálně právní ochrany rodiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK