PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Využití pohádky ve výchově - OKB2314V21
Anglický název: Educational Use of Fairy Tale
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Marie Hanzová, CSc.
Vyučující: PaedDr. Marie Hanzová, CSc.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2012)
Seznámit studenty se společensko-historickým významem pohádek, s jejich literární strukturou, s mezikulturními vztahy mezi pohádkami a soubory pohádek, s psychologickou působností pohádek a způsoby, jak pohádky využívat ve školní práci i v rodinné? výchově.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

Vést studenty k pochopení obsahu, formy a jazyka pohádek, k samostatné práci s textem, v neposlední řadě k pokusům o vlastní tvorbu. Seznámit s ověřenými metodami a formami práce s dětmi.

Literatura
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2012)
  • Propp, Vladimír: Morfologie pohádky.
  • Bratři Grimmové: Pohádky
  • Božena Němcová : Pohádky
  • Jaromír Erben: Pohádky
  • Pohádky tisíce a jedné noci
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (04.07.2017)
  • účast na semináři
  • projekt
Sylabus -
Poslední úprava: HANKOVAZ/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2012)

1. Magické myšlení 2. Mýty a archetypy 3. Sběr pohádek 4. Prehistorická vrstva pohádek 5. Rytířská vrstva pohádek 6. Barokní vrstva pohádek 7. Moderní pohádky 8. Porovnání základních pohádkových souborů. 9. Největší sběratelé? a vypravěči pohádek 10. Ilustrace pohádek 11. Vyprávění a čtení pohádek. 12. Pohádka v divadle, loutkovém divadle, filmu, televizi a rozhlase. 13. Dětská pohádková tvorba 14. Pohádkové motivy v literatuře pro děti s dospělé. 15. Vlastní pohádková tvorba

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK