PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Environmentální vzdělávání - OKB2314V20
Anglický název: Environmental Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2010)
Cílem předmětu je upozornit studenty na současné globální problémy životního prostředí s akcentem na subjektivní vnímání životního prostředí a jeho vlivu na zdraví. I.-Vliv antropogenní činnosti na životní prostředí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra), společná zodpovědnost za životní prostředí. Dobrovolné dohody a přístup k ochraně životního prostředí. Vztah stát, průmysl a spotřebitel. II.- Nezbytnost provázanosti ekologického myšlení a sociálních věd. Psychologie a ekologie, vnímání životního prostředí. Životní prostředí jako zdroj informací. Životní prostředí a zdraví. Sociální systém a životní svět, životní prostředí a mezilidské interakce, lidské teritoriální chování, problém přelidnění, ekologická psychologie soukromí. Životní prostředí a děti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2010)

Cílem předmětu je upozornit studenty na současné globální problémy životního prostředí s akcentem na subjektivní vnímání životního prostředí a jeho vlivu na zdraví.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2010)

ČERNOUŠEK, M. Psychologie životního prostředí. Praha: Karolinum, 1992.

MOLDAN, B. Ekologie, demokracie, trh. Praha: Informatorium MŽP ČR, 1992.

PALATÝ, J. Toxikologie a životní prostředí, Praha: VČHT FTOP, 1993.

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů člověka. Praha: Akademia, 2000.

KOHÁK, E. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

KELLER, J. Až na dno blahobytu: (ke společenským kořenům ekologické krize) Brno: Hnutí Duh, 1993.

KOHÁK, E. Závod s časem: Texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996

KOLÁŘSKÝ, R. Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia, 1998.

LORENZ, K. Odumírání lidskosti. Praha: Mladá fronta, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2010)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na prezenční části výuky.

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2010)

1. Základní ekologické a environmentální pojmy a jejich souvislosti.

2. Vývoj vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí. Globální problémy.

3. Vliv antropogenní činnosti na životní prostředí (atmosféru, hydrosféru, pedosféru), společná zodpovědnost za životní prostředí. Dobrovolné dohody a přístup k ochraně životního prostředí. Vztah stát - průmysl - spotřebitel.

4. Nezbytnost provázanosti ekologického myšlení a sociálních věd. Psychologie a ekologie, vnímání životního prostředí.

5. Životní prostředí jako zdroj informací. Životní prostředí a zdraví. Sociální systém a životní svět, životní prostředí a mezilidské interakce, lidské teritoriální chování, problém přelidnění, ekologická psychologie soukromí.

6. Stav a problémy životního prostředí v ČR, regionu a místě.

7. Životní prostředí a děti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK