PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika volného času - OKB2314503
Anglický název: Leisure-time Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Je prerekvizitou pro: OKB2314602
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)
Cílem předmětu je schopnost aplikace základních pedagogických pojmů ve specifických podmínkách výchovy ve volném čase a orientace v této problematice. Obsahové vymezení: Obsah předmětu tvoří výklad základních pojmů v oboru pedagogiky volného času. Základ tvoří informace o cílech, obsahu, metodách a formách výchovné a vzdělávací činnosti ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování. Základní otázky volného času a jeho výchovného zhodnocení. Volný čas a životní styl dětí a mládeže. Sdružování dětí a mládeže. Požadavky duševní hygieny při sestavování režimu dne pro výchovu ve volném čase. Zvláštnosti vychovatelské profese. Mezinárodní dimenze volného času dětí a mládeže. Současné problémy a perspektivy výchovy ve volném čase.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

Poznat jednotlivá zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže,
seznámit se s jejich strukturou, funkcí a formou využívání.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6
HÁJEK, B., HOFBANER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Texty pro distanční studium. Praha : UK - Ped.fak,. 2003. ISBN 80-7290-128-1
NĚMEC, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno: 2002. ISBN 
80-7315-012-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

K udělení klasifikovaného zápočtu studenti píší test, kromě řádného termínu jsou možné dva opravné.

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2011)

- Školní družiny a kluby
- Domy dětí a mládeže
- Národní institut dětí a mládeže
- Nízkoprahová zařízení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK