PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Předškolní pedagogika - OKB2314501
Anglický název: Pre-school Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2012)
Kurz seznamuje v historické linii s vývojem výchovy dítěte předškolního věku, se vznikem a systémem předškolní pedagogiky, s počátky péče o děti v institucích. Přibližuje vznik a současné pojetí alternativních MŠ. Zabývá se podrobněji základními prvky vnitřního systému předškolní pedagogiky (socializace-komunikace-interakce, hra a učení v podmínách MŠ). Seznamuje s převládajícími současnými trendy při realizaci programů práce v MŠ.Rozebírá změny v současném pojetí předškolní výchovy a ve vztahu k RVP PV.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

Komplexní orientace ve vývoji pojetí výchovy dítěte předškolního věku, mateřské školy a současné zaměření předškolní pedagogiky.

 

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2012)

Bruceová, T.: Předškolní výchova. Praha, Portál 1996.
Čapková, D.: Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku. Praha, SPN 1980.
Komenský, J.,A. Informatorium školy mateřské.Praha: Academia, 2008.
Koťátková, S.: Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha, Grada Publishing 2005.
Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008
Mišurcová, V.: Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku. Praha, SPN 1980.
Millarová , S.: Psychologie hry. Praha, panorama 1978.
Průcha, J.: Alternativní školy. Hradec Králové, Gaudeamus 1994.
Matějček, Z.: Co kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 1996.
Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha, VÚP 2005

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK