PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Odborná exkurze pro pedagogy - OKB2314405
Anglický název: Excurison
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)
Odborná exkurze má charakter odborný, motivační a socializační. Z odborného hlediska navazuje na již absolvované předměty (např. dějiny pedagogiky, interkulturní vzdělávání, speciální a sociální pedagogika), které vhodně prakticky doplňuje a rozvíjí. Během exkurze jsou zařazena i praktická cvičení. Lze hovořit i o motivační funkci, která tříbí postoje a zájem studentů, jejich profesní specializaci. Současně jde o neformální setkání studentů s pracovníky katedry pedagogiky. Návrh možných variant zaměření: náslechy ve vybraných alternativních školách, školách pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v ekologických centrech a dalších zařízeních pro volný čas. Návštěvy pedagogických muzeí i míst spojených s dějinami výchovy a vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

V praktické rovině prohloubit teoretické znalosti z pedagogických disciplín bakalářského studia oboru pedagogika se silným motivačním akcentem na povolání, ve kterých se mohou uplatnit absolventi tohoto studia.

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Literatura bude upřesněna v souvislosti s oblastmi republiky a institucemi, které budou navštíveny (studenti vypracují přípravu svého úkolu rovněž s pomocí odborné literatury)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2012)

Zápočet z kurzu Odborná exkurze pro obor pedagogika:

  • účast na exkurzi
  • splnění úkolu (individuálně, v páru, nebo ve skupině)
  • úkol vypracován rovněž písemně
Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Odborná exkurze směřuje do vybraného regionu České republiky, popřípadě do zahraničí.

Příklad programu do oblasti Východních Čech:

  • Místa, která jsou spojena se životem a působením Jana Amose Komenského (Branná, Bílá Třemešná, Vlčice, Kunvald, Brandýs nad Orlicí apod.)
  • Ekologicko pedagogické zařízení Sever v Krkonoších
  • Střední odborná sklářská škola
  • Waldorfská alternativní škola v Semilech

apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK