PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Strategie zdravého životního stylu - OKB2314404
Anglický název: Strategy for Healthy Lifestyle
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : OKB2314203
Je prerekvizitou pro: OKB2314V65, OKB2314V63, OKB2314V64
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)
Kurz je zaměřen na problematiku podpory zdraví prostřednictvím cílené modifikace životního stylu člověka. Podrobně jsou analyzovány determinanty lidského zdraví a zejména jeho rizikové a protektivní faktory. Zvláštní důraz je položen na salutogenní faktory životního stylu a na možnosti jejich systematické podpory. Východiskem jsou nejčastější poruchy zdraví moderního člověka a jejich pravděpodobné příčiny. Pozornost je věnována nejčastějším příčinám neúspěchu při naplňování zásad zdravého životního stylu a způsobům jejich eliminace. Probírány jsou i možnosti sociálně marketingové propagace zásad zdravého životního stylu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.01.2013)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů o zdravém životním stylu a podpořit jejich motivaci k pozitivním změnám ve zdravotně relevantním chování. Sekundárním cílem je seznámení studentů s možnostmi profesionální podpory zdraví populace prostřednictvím edukačních a sociálně marketingových postupů.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Víš, co jíš? [online]. 2018 [cit. 2018-01-04]. Dostupný z: http://www.viscojis.cz/

PÁNEK, J.;POKORNÝ J.; DOSTÁLOVÁ J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2007. ISBN: 978-80-7080-468-1 

CHOVÁ, J.; KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8.

MARÁDOVÁ, E. Poruchy příjmu potravy. Praha : VIOD, 2007. ISBN 978-80-86991-09-2.

ŠVARCOVÁ, E. Zdraví a nemoc: vybraná témata pro učitele [CD-rom]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-418-7.

PETRÁSEK, R. a kol. Co dělat, abychom žili zdravě. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-711-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: úspěšné absolvování písemného testu (min. 70%), jeden řádný termín, dva opravné. Test se skládá ze dvou částí. Jedna část je zaměřena především na pohyb jako součást zdravého životnho stylu a druhá na výživu. Z každé části musí student dosáhnout min. 70 % úspěšnost. V případě neúspěchu student opakuje jen tu část testu, ve které neuspěl.

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2014)
 1. Výchova ke zdraví a zdravotní gramotnost

 2. Zdraví a nemoc, základní determinanty zdraví

 3. Zdravý životní styl v životních etapách

 4. Zdravá výživa

 5. Tělesná aktivita

 6. Duševní hygiena, syndrom vyhoření

 7. Zdravotní stav obyvatelstva

 8. Práva a povinnosti občanů v péči o své zdraví

 9. Podpora zdraví a prevence

 10. Civilizační choroby

 11. Marketing podpory zdraví a zdravého životního stylu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK