PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Sociální pedagogika I - OKB2314403
Anglický název: Social Pedagogy I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Je prerekvizitou pro: OKB2314502, OKB2314V51
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)
Předmět seznamuje studenty se současným pojetím sociální pedagogiky u nás a ve světě. Představuje cíle, předmět, funkce a úkoly sociální pedagogiky a analyzuje její vztah k ostatním vědním disciplínám, zejména společenským. Zaměřuje se rovněž na specifika sociální pedagogiky. Pozornost je věnována historickému vývoji sociální pedagogiky, který je propojován s analýzou života a díla významných představitelů jak teoretického, tak praktického proudu sociální pedagogiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

Primárním cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do sociální pedagogiky jako vědní disciplíny. Sekundárním cílem je seznámit studenty s praktickým a teoretickým proudem sociální pedagogiky prostřednictvím významných osobností sociální pedagogiky u nás a ve světě.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
BENDL, S. Základy sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2016.
HRONCOVÁ, J.; EMMEROVÁ, I.; KRAUS, B. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem : PedF UJEP, 2008.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha : Grada, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (12.03.2018)

 

Požadavky k zápočtu:

• docházka (100%),

• vypracování zadaných úkolů,

• prostudovaná doporučená odborná literatura,

povinně je třeba prostudovat učební text/skripta (bude předmětem ověřování):

BENDL, S. Nárys sociální pedagogiky. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2014, s. 1-25 a s. 60-63.

• zápočet proběhne formou písemného testu s otevřenými položkami (minimální úspěšnost 60%).

• obsahem testu bude učivo prezentované na přednáškách a informace obsažené ve výše uvedené publikaci (Bendl 2014).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (14.01.2017)

historický vývoj sociální pedagogiky,
významné osobnosti sociální pedagogiky (Natorp, Pestalozzi, Bosco, Makarenko),
cíl, předmět, definice, pracovní pole sociální pedagogiky,
vztah sociální pedagogiky k jiným disciplinám,
funkce a úkoly sociální pedagogiky,
pojetí sociální pedagogiky,
specifika sociální pedagogiky.


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK