PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Sociologie výchovy - OKB2314301
Anglický název: Sociology of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)
Sociologie výchovy je hraniční disciplínou na pomezí mezi sociologií a pedagogikou. Tento vyučovací předmět se věnuje tématům od vymezení předmětu této disciplíny až po konkrétní problémy sociologie výchovy jako jsou globalizace, gender problematika, škola jako instituce, funkce výchovy a školy apod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Cílem předmětu sociologie výchovy je soustředit se na aktuální sociologická témata v souvislosti s edukací, se studenty tato témata diskutovat a procvičovat. V seminářích budou využívány a propojovány znalosti ze sociologie a pedagogiky, a to zejména v oblastech týkajících se edukačního procesu a institucí.

Literatura
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Povinná:

 

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, 176 s. ISBN 80-7178-635-7.

ONDREJKOVIČ, P. Socializácia v sociológii výchovy. Bratislava: Veda, 2004, 200 s. ISBN 80-224-0781-X.

PROKOP, J. Sociologie výchovy a školy. Liberec: PedF Technické univerzity, 2001, 96 s. ISBN 80-7083-535-4.

PROKOP, J. Školní socializace. PedF Technické univerzity, 2001, 80 s.. ISBN 80-7083-536-2.

PROKOP, J. Škola a společnost v kritických teoriích 2. poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005, strany 13-70. ISBN 80-246-1008-6.

 

Povinně výběrová: podle zadání vyučujícího

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2014)

Požadavky k zápočtu:

  • 75 % účast na seminářích
  • projekt na vybrané téma dle zadání vyučujícího, skupinový projekt, dvě monografie dle výběru

 

Požadavky ke zkoušce:

  • test z prostudované povinné literatury
Sylabus -
Poslední úprava: PROKOP/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2012)

Tématické okruhy:

1. vymezení sociologie výchovy (sociologie, definování a témata SV, nástin vývoje)

2. sociologické přístupy v sociologii výchovy (funkcionalistický, interakcionistický, konfliktní)

3. vztah společnosti, výchovy a vzdělání

4. funkce výchovy a vzdělání ve společnosti

5. výchovy a vzdělání ve vztahu k socializaci člověka

6. sociální skupina

7. sociální a pedagogická komunikace

8. školná status a role

9. škola jako organizace, či byrokratická instituce

10. rovnost příležitostí ve výchově, vzdělání a životě

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK