PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Filozofie výchovy - OKB2314201
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314102
Je prerekvizitou pro: OKB2314V62
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)
Anotace: přednět filozofie výchovy patří k základu pedagogických věd, představuje seznámení s problematikou filozofie výchovy včetně prohlubujících i rozšiřujících aspektů daného tématu. Problematika je chápána jako základní filozofické otázky ve výchově a také jako vliv jednotlivých filozofických systémů na oblast výchovy a vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

Cílem předmětu je rozvinout filozofické uvažování v oblasti výchovy a vzdělávání a současně seznámit studenty s některými základními filozofickými směry a otázkami , které se objevují implicitně i explicitně v uvedené problematice. Současně ukázat na vliv jednotlivých filozofických směrů na kategorie cílů a obsahu ve výchově a vzdělávání.

Literatura
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

Bednář, J. České myšlení, Filosofia Praha 1996

Patočka,J.Filosofie výchovy. PedfUk, Praha 1997

Palouš, R. Čas výchovy. Praha, SPN 1991

Pelcová, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV Praha 2001

Pelcová, N., Hogenová, A. : Imaginace ve výchově , umění a sportu.UK, Praha 2010

Pelikán, J. Výchova jako teoretický problém. Amosium, Ostrava 1995

Piťha, P. Výchova naděje společnosti. Poustevník , Praha 2006

Poněšický, J. Člověk a jeho postavení ve světě: filosofické otázky- psychologické odpovědi. Triton, Praha. 2006

Popper, K. Otevřená společnost a její nepřátelé. Oikumeneh, Praha, Praha 1994

Tretera, I. : Dějiny filosofie. FFUK, Praha 2003

Sokol, J. Pinc, Z. Antropologie a etika. Triton, Praha 2004

Znoj, M. Český liberalismus. Torst Praha 1995

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)

 Požadavky ke zkoušce: prostudované minimálně 4 publikace z uvedené problematiky

Sylabus -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

Tematické okruhy

1, Filozofie výchovy a její opdstanění

2, Filozofické otázky ve výchově

3, Filozofie výchovy, cíle, obsah, podmínky a prostředky výchovy

4, Obraz člověka na pozadí výchovně vzdělávacího snažení

5, Výchova jako záměr, samozřejmost a možnost

6, Chápání samozřejmosti a přirozenosti ve výchově

7, Usměrňování a svoboda vůle

8, Jednotlivé filozofické směry a jejich dopad na výchovu

9, Paradigmata v uvažování o výchově a vzdělávání

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)

70% učast na seminářích

seminární práce z uvedené problematiky nebo prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK