PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Profesní etika - OBUZ12106
Anglický název: The Ethics for Teachers
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Vyučující: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Záměnnost : ONUZ12106
Je záměnnost pro: ONUZ12106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (18.01.2007)
Kurz propojuje teoretické poznatky s praktickými aktualními problémy a dilematickými otázkami. Těžiště kurzu spočívá ve specifikaci profesní etiky učitelské, problematiky učitelského kodexu a normativních právních dokumentů, jimiž se učitel musí řídit.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (18.01.2007)

F.Ricken, Obecná etika

A.Anzenbacher,Úvod do etiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK