PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - MZ350P03Z
Anglický název: Cartography
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MZ350P17Z
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)
Jednosemestrální kurz kartografie je zaměřen na otázky obecné teorie kartografie
(matematické základy kartografických děl, obsah a náplň map, vyjadřovací prostředky,
kartografická generalizace, práce při tvorbě mapy atd.), historické kartografie (dějiny světové
kartografie a staré mapy našich zemí) a vazbu na tvorbu a využití map v geografických
disciplínách.


Studijní literatura:

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace
prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.
Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství
UP.
Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.
Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.
Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Literatura

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace

prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství

UP.

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

 

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně v průběhu semestru, a zároveň získání dostatečného množství bodů za mapy a další úkoly zadávané v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a teoretických otázek.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Iveta Šuráňová (07.10.2013)

Kartografie: dělení, instituce, literatura. Mapa: plán a mapa, měřítko, druhy map, postup a

zpracování map. Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických

zobrazení; jednoduchá, obecná a geodetická zobrazení; zkreslení. Generalizace a vyjadřovací

prostředky: druhy generalizace, mapové značky, diagramy, barva, písmo. Obsah map:

doplňkové a konstrukční prvky; výškopis a polohopis a metody jejich znázorňování na

mapách, geografická jména, umísťování popisu do map. Tematická kartografie: metody

znázorňování tematického obsahu, klasifikace tematických map. Mapám příbuzná znázornění:

prostorová znázornění, rovinná znázornění. Redigování a kartografické zpracování map:

redakční příprava, sestavitelský originál, vydavatelský originál. Reprodukce map: sazba,

fotografické a kopírovací práce, tisk map, reprografie. Počítačová kartografie: digitalizace,

báze dat, GIS, zpracování dat, výstupní jednotky. Užití map: orientace podle mapy, praktické

čtení různých druhů map, hodnocení map, měření na mapách, morfometrické charakteristiky.

Kartografická díla současnosti: mnohalistové mapy světa, mapové soubory, zahraniční

a československé atlasy, topografické mapy, mapy pro veřejnost, péče o mapy. Dějiny

kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.

Podmínky ukončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je správné vypracování 5 map, které jsou zadány postupně

v průběhu semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z tvorby mapy a

teoretických otázek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK