PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Fyzická geografie ČR - MZ330P63Z
Anglický název: Physical Geography of the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P57
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P63H, MZ330P63U, MZ340P57
Je neslučitelnost pro: MZ330P63H, MZ340P57, MZ330P63U
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2018)
Fyzickogeografická poloha České republiky. Geologický přehled Českého masivu a
Karpatské soustavy. Geomorfologický vývoj, tvary reliéfu podmíněné strukturou a
dynamickými geomorfologickými činiteli. Regionální geomorfologie. Vývoj území České
republiky ve čtvrtohorách. Povrchové a podzemní vody. Klimatické poměry.
Pedogeografický a biogeografický přehled. Fyzickogeografické regiony a přírodní složky
životního prostředí. Ochrana přírody.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. (18.03.2018)

Mištera L. a kol.: Geografie Československé socialistické republiky, SPN, Praha, 1985.

Kunský J.: Československo fyzicky zeměpisně, SPN, Praha, 1975.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK