PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - MZ330P60X
Anglický název: Meteorology and Climatology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P60H
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (03.09.2009)
Základní kurz meteorologie a klimatologie je úvodem do studia věd o atmosféře. Atmosférické procesy a jevy jsou vysvětleny na základě dynamiky, termodynamiky a mikrofyziky atmosféry, další obory jako např. atmosférická optika jsou zmíněny spíše okrajově. Zasazením do geografického rámce je učiněn základní přehled klimatu Země, včetně diskuze různých prostorových měřítek. Zabýváme se rovněž aplikací meteorologických poznatků v procesu předpovědi počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení ve vztahu k počasí a podnebí.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (25.04.2012)

Netopil, R. a kol., 1984: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Kopáček, J., Bednář, J., 2005: Jak vzniká počasí. Karolinum, Praha, 228 s.

Vysoudil, M., 1997: Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého, Olomouc.

Wallace, J.M., Hobbs, P.V., 1977: Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press, Oxford.

Hidore, J.J. et al., 2010: Climatology: an atmospheric science. Prentice Hall, New York, 385 pp.

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a Univerzita Palackého, Praha a Olomouc, 256 s.

Sobíšek et al., 1993: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Academia, Praha, 594 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (25.04.2012)

Písemný test v rozsahu přednášek, v případě hraničního počtu bodů ústní přezkoušení; více v přiloženém souboru

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (21.10.2014)

1. Atmosféra Země (Müller): počasí a podnebí; složení atmosféry; vznik a vývoj atmosféry; monitoring atmosféry; měřítka v atmosférických vědách

2. Záření v atmosféře (Müller): sluneční záření na Zemi; skleníkový efekt atmosféry; radiační a tepelná bilance; meteorologické družice; optické jevy

3. Termodynamika atmosféry (Müller): stavová rovnice; první hlavní věta termodynamická; vzduch nasycený vodní parou; fázové přechody vody

4. Statika a dynamika atmosféry (Müller): gradienty tlaku vzduchu; hydrostatická rovnováha; horizontální rozdělení tlaku vzduchu na Zemi; vítr

5. Stabilita atmosféry a konvekce (Müller): vztlak a konvekce; vertikální stabilita atmosféry; vertikální pohyby vzduchu; vertikální promíchávání vzduchu

6. Oblaky a srážky (Müller): vznik oblaků a jejich klasifikace; vznik atmosférických srážek a jejich druhy; konvektivní bouře; detekce oblaků, srážek a bouřek

7. Synoptická meteorologie (Müller): tropické a mimotropické cyklony; atmosférické fronty; anticyklony; vliv orografie na počasí; extrémy meteorologických prvků

8. Počasí a jeho předpověď (Müller): analýza počasí; předpověď počasí a její neurčitost, předpověď počasí v ČR; umělé modifikace počasí

9. Všeobecná cirkulace atmosféry, místní cirkulace (Huth): klimatologie tlaku vzduchu, klimatická akční centra atmosféry, cirkulační buňky, pasáty, vzduchové hmoty a atmosférické fronty v klimatologii, monzunová cirkulace, místní cirkulační systémy a padavé větry

10. Regionální klimatologie (Huth): klimatotvorné faktory, kategorizace podnebí; klimatologie teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a srážek (roční a denní chod, extrémy); oceanita a kontinentalita, aridita; klasifikace klimatu; mikroklima

11. Kolísání a změny klimatu (Huth): klimatické oscilace, dálkové vazby; nestacionarita klimatu, změny klimatu, zpětné vazby klimatického systému; vývoj klimatu v minulosti; antropogenní vlivy na podnebí, klimatická změna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK