PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova I - MS730A
Anglický název: Physical Education I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (31-730)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~ktv/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál
Mgr. Tomáš Kunst
PaedDr. Aleš Ludvík
doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc.
Ing. Mgr. Jan Novák
Mgr. Zdenka Polová
PaedDr. Věra Schätzová
PaedDr. Miroslava Šafandová
Mgr. Jan Zachař
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D. (26.03.2018)

Kanoe:

  • seznámení se sportem a bezpečností při jeho provozování
  • základy kanoistiky (jak držet pádlo, jak sedět v kanoi - stabilita,...)
  • stojatá voda: nácvik základního záběru, kontrazáběru, přitahování,

odtahování, otáčení lodě, zastavení na místě, stranový posun

  • tekoucí voda: základní zásady jízdy na tekoucí vodě
  • výlet

Plavání:

Plavání je po stránce biologické jednou z nejúčinnějších pohybových aktivit s velkým zdravotním významem.

V prvním ročníku na začátku semestru probíhají plavecké testy na 100m VZ, podle kterého jsou studenti rozděleni na dvě skupiny plavecké výuky.

1. ZÁKLADNÍ PLAVÁNÍ - zahrnuje studenty, slabé plavce, kteří nesplní limit do 3 minut na 100m VZ , případně neplavce. Studenti absolvují výuku 2x týdně po 45 minutách. Cílem výuky je odstranění strachu z vody a získání dokonalé adaptace na vodní prostředí. Hlavním záměrem výuky je zvládnutí základních plaveckých dovedností, jako je potápění, dýchání, splývání, orientace ve vodě, pády z okraje bazénu apod. V této skupině by se měli studenti naučit alespoň jeden plavecký způsob a bezpečně se pohybovat ve vodním prostředí. Dalším cílem je získat studenty pro pokračování plavecké činnosti v životě.

Softbal:

Naučit základy házení,chytání a pálení.

Zvládnout jednoduchá pravidla.

Pokročilejší studenty zapojit do turnajů DD a RD.

V průpravné části zlepšit pohybové vlastnosti / běh,odraz,sílu atd./.

REKO-CVIČENÍ

REgenerační a KOndiční zdravotní cvičení je zaměřeno na:

relaxační cvičení
* dýchání - dýchat umíme všichni, ale málokdo z nás dýchá
správně

** cvičení s elastickým lanem
*** cvičení zaměřené na zdokonalování osobnosti pohybem
(Feldenkraisova metoda)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK