PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Dějiny filosofie I - MS720P49
Anglický název: History of philosophy I
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout AFV_01_audio_only.m4a Nejsem s touhle první přednáškou vůbec spokojený. Ale polepším se. doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_01.mp4 Nejsem s touhle první přednáškou vůbec spokojený. Ale polepším se, už vím, jak na to! doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_02_audi_only.m4a Míléťané doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_02.mp4 Míléťané doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_03_audio_only.m4a Hérakleitos doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_03.mp4 Hérakleitos doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_04_audio_only.m4a Pýthagorejci a spol. doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_04.mp4 Pýthagorejci a spol. doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_05_audio_only.m4a Parmenidés a Zénón (Xenofanés se na začátku ztratil, snad někdy doplním) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_05.mp4 Parmenidés a Zénón (Xenofanés se na začátku ztratil, snad někdy doplním) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_06_a.mp3 Od skoro začátku přednášky, opakování a zač. Empedokla - dodal pečlivý posluchač, děkuju doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_06_a.mp4 Od skoro začátku přednášky, opakování a zač. Empedokla - dodal pečlivý posluchač, děkuju doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_06_audio_only.m4a Empedokolés, Anaxagorás, Démokritos (úvodních 30 minut jsem omylem nenahrál, možná někdy napravím) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_06.mp4 Empedokolés, Anaxagorás, Démokritos (úvodních 30 minut jsem omylem nenahrál, možná někdy napravím) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_07_audio_only.m4a Sofisté a Sókratés doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_07.mp4 Sofisté a Sókratés doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_08_audio_only.m4a Platón: podobneství o jeskyni, o Slunci, ideje doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_08.mp4 Platón: podobneství o jeskyni, o Slunci, ideje doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_09_audio_only.m4a Platń (duše, etika), Aristotelés: úvod, logika, podstata, příčiny doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_09.mp4 Platń (duše, etika), Aristotelés: úvod, logika, podstata, příčiny doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_10_audio_only.m4a Aristotelés: první filosofie, fyzika, etika... Úvod do helénistického myšlení. doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_10.mp4 Aristotelés: první filosofie, fyzika, etika... Úvod do helénistického myšlení. doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_11_audio_only.m4a Stoici, Epikúros, skepse doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_11.mp4 Stoici, Epikúros, skepse doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_12_audio_only.m4a Filosofie věda v době římské, Plótínos (emanace, konecntrace), Augustinus (iluminace, vůle) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_12.mp4 Filosofie a věda v době římské, Plótínos (emanace, konecntrace), Augustinus (iluminace, vůle) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_07.ppt Sókratés a Platón doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_08_audio only.m4a Aristotelés doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_08.mp4 Aristotelés doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_08.ppt Aristotelés doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_09_audio_only.m4a Stoici, epikúrejci, skeptici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_09.mp4 Stoici, epikúrejci, skeptici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_09.ppt Stoici, epikúrejci, skeptici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_10_audio_only.m4a Novoplatonici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_10.mp4 Novoplatonici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout AFV_21_10.ppt Novoplatonici doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout zk pro MFF.ppt Řešené problémy a filosofické výkladové rámce fyziky předsokratiků (Pro seminář MFF v Tróji 21. 10. 2021) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Anotace
Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (30.09.2020)
Úvodní kurz dějin filosofie v kontextu vývoje přírodních věd od nejstarší doby do konce renesance. Přehled tradiční terminologie a představových rámců základních teoretických přístupů ke světu.
Cílem není naučit se zpaměti životopisy, díla a data filosofů, nýbrž pochopit několik základních konceptů toho, co může být považováno za "racionální", - a při té příležitosti zvládnout minimum z té části z historického pojmosloví, kterou stále používáme.

Viz také http://www.fysis.cz/

Doporučená návaznost (nepovinná):
Novověká filosofie a věda (Vojtěch Hladký, Tomáš Herrmann),
Filosofie a metodologie vědy (Vojtěch Hladký, Zdeněk Kratochvíl).
Literatura
Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)

Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), Academia : Praha 2009.

Sylabus
Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)

1. Co je filosofie

Čím se liší od vědy, náboženství, mýtu, umění. Vznik filosofie, vznik vědy. Podobnosti a rozdíly v Řecku, Indii a Číně. Nástupci řecké filosofie: Řečtí křesťané, Latiníci (pak latinští křesťané a evropská školní filosofie), Arabové, Židé... Vzájemné vlivy Řecko / Indie.

Jednotlivé filosofické školy = příklady různých přístupů ke skutečnosti i různých určení filosofie.

Periodizace dějin filosofie, zvláštnosti jednotlivých epoch.

Problémy nejstarší filosofie a její vztah ke vznikající vědě. Problémy kontinuity pojetí vědy a vědění v dějinách.

2. Poklidná racionalita řeckého Východu a zásvětní racionalita Západu

Východ (Iónie): Milétské zkoumání světa

Thalés - geometrie, astronomie, "hylozoismus".

Anaximandros - mapy, sluneční hodiny, ekliptika; rovnováha koloběhu světa "odvíjením" a zanořováním protikladů "věčným pohybem", "apeiron".

Anaximenés - metafora dýchání světa, její tradice u lékařů i mystiků, racionální meteorologie.

Západ (řecká Itálie): Pýthagorejské sepjetí racionalismu a zásvětní mystiky.

Teorie protikladů. Kosmos, teorie, harmonie. Matematizace přírody, souvztažnost aritmetiky a geometrie. Duše jako harmonie, jako myslící, jako věčná a cyklující - "metempsychósis". Pýthagorejská společnost: posluchači (akúsmatici, exoterní) a zasvěcenci (matematici, esoterní). Vliv v lékařských a matematických školách, Platón. Zvláštnosti pýthagorejské vědy: akustika, heliocentrismus, geometricky pojaté atomy, spekulace, podivínství.

3. Hérakleitos a jeho opak - eleatské ztotožnění skutečnosti, myšlení a řeči

Hérakleitos z Efesu: "Vše plyne." Proti domněnkám slavných a slávě mocných. Proti geometrizaci světa. Proti pouze formálním postupům myšlení. Paradoxy části a celku. Ustavičná proměna (metabolé) uvnitř kosmu, včetně proměn druhů. Protiklady a diference, přirozenost (fysis), skrytá harmonie. Metafora spánku a probuzení. Osudová řeč (logos). Duše ve světě, osud, individuální úroveň osudu. Vliv: Hippokratés (přirozenost si vystačí ve všem).

Xenofanův sarkastický racionalismus.

Parmenidés z Eleje: jedno, jsoucno, bytí, myšlení. Jedno jest; nejistota všeho vnímaného, upozadění fysis i přírodovědy. Předpoklady logiky a metafyziky, "zastavovatel jsoucna".

Dědicové: Zénón - aporie proti možnosti pohybu, prostoru... Vliv: sofisté, atomisté, Platón.

4. Myšlení o přírodě po eleatském šoku

Metafora mísení (nic nevzniká a nezaniká, pouze se mísí) a její různá užití:

Empedoklés: 4 živly, "kořeny přirozenosti"; pojetí látky (hylé); láska a svár; koloběh: chaos, kosmos, sfairos; vnímání božství; reinkarnace.

Anaxagorás: teoretik, demytologizace kosmu. Infinitesimální "zárodky", vlastnosti. Redukce na kvality. Mysl (nús) jako pořádající princip. Metabolismus. Intelektuální etika.

Démokritos: poznání pouze logickým myšlením; jsoucí atomy ve jsoucím nejsoucnu (prostoru); principy poznávací redukce, princip kompozicionality.

5. Problémy klasické filosofie

Sebevědomí intelektu, proměny umění (perspektiva), diferenciace věd.

Hnutí sofistů: učitelé, mobilita, věhlas, právní a politické aplikace rétoriky a logiky; logika (dialektika) a eristika, lidská práva.

Sókratés: neúspěšný sofista nebo zakladatel platónské filosofie? Role otázky a dialogu.

Instituce filosofických a vědeckých škol: Akadémie (Platón), Lykeion (Aristotelés).

Vliv pýthagorejců: Zásvětní racionalita, moralizace.

Vliv Eleatů: Metafyzika, logika.

Vliv iónského (východního) myšlení přirozenosti: lékařské školy.

6. Platón - racionalista nebo mystik?

Vědění a mínění. Pojmy a dojmy. Dialog. Podobenství o jeskyni, o Slunci (světelná metaforika poznání), o úsečce (ideje, matematické objekty, zkušenostní věci, jejich nápodoby).

Idea a druh (eidos). Statut existence druhů.

Logika (dialektika): pojmový rozbor (diairésis), souhrn; důkaz (elenchos).

Podobenství o duši (metempsychósis). Role Eróta. Role krásy. Anamnésis.

Intelektuální etika (sublimace) a politika (totalitní, vyhnání umělců z obce).

Akadémie. Vliv: Aristotelés; neoplatonici: antičtí, středověcí, renesanční.

7. Aristotelés

Dialektika (logika): pojem v řeči, práce s pojmy, třídění podle obecnosti, definice, výrok (soud), důkaz (syllogismus).

Vědění cestou zobecňování (indukce) z empirie (a posteriori). Problémy úplnosti indukce. Dedukce (a priori).

Substamce a akcedenty. Látka (hylé) a tvar (morfé). Příčiny: účinná (efficiens), účelová (finalis), látková (materialis), tvarová (formalis). Důkazy boží existence.

Rozdělení filosofie, jednota vědy. Věda jako logický model empirie. Zoologie. Paradoxy aristotelské fyziky. Umírněná etika.

Lykaion. Vliv: v antice přírodověda; ve středověku od 13. st. také filosofie a theologie; v novověku sice kritizován, ale určuje většinu školní terminologie.

8. Helénistické školy: Stoici, epikúrejci a skeptici

Stoici: Zénón z Kitia, Kleanthés z Assu, Chrýsippos.

Kanón: Logika a rétorika, fyzika a theologie, etika a politika.

Kritérion: Skutečné je to, co zkušenostně působí, nebo na co může být působeno.

Triáda aktivity: pneuma (vanutí), tonos (nepětí), logos (rozum).

Stoická fyzika: experimenty - zvuk, teplo, proměny energie. Paradoxy "zákona" zachování.

Stoická etika, její římská popularizace.

Epikúros: atomismus; životní slast (hédoné); daleko od bohů, smrti a všech tužeb.

Skeptici: životní (Pyrrhón, vliv Indie) a akademičtí (Arkesilaos - nezaujaté zkoumání).

Skepse (zdržení se úsudku) oproti dogmatu (tvrzení). Argumenty proti jistotě poznání - sen, divadlo. Skeptická věda: Eratosthenés, Hipparchos. Vliv: "empirismus".

9. Na přelomu věků

Římská okupace. Rozvoj věd a úpadek filosofie v pozdní antice. Import babylónských tradic (astrologie).

Úpadek tradičního náboženství, revitalizace starých kultů, importy kultů z Orientu (vliv judaismu a možná i Indie), nová náboženství - zvítězí křesťanství.

Latinská filosofie v Římě - řečník Cicero - a latinský odpor k filosofii.

Řečtí "milovníci krásy a starobylostí" - Plútarchos.

Řecká filosofie u Židů - Filón Alexandrijský - interpretace "stvoření".

Řecká filosofie u křesťanů - Kléméns Alexandrijský - filosofie a víra.

Řečtí novoplatonici a jejich možné indické korespondence - myšlení analogií.

Převzetí novoplatónských schémat řeckými křesťany.

Aurelius Augustinus - první latinský křesťanský novoplatonik, teorie iluminace, problém vůle, filosofie dějin, latinský i křesťanský odvrat od přírody k "nadpřirozenému".

Byzanc a Arabové.

10. Problémy středověké filosofie

Pokus o obnovu vzdělanosti. Autorita Augustina.

Jednotlivé "renesance" v rámci středověku: karolinská, otónská, dvanáctého století. Čerpají postupně z hlubších vrstev antiky a výsledky jsou stále samostatnější.

Scholastika (školní nauky) a mystika; autoritativní a textové pojetí vzdělanosti.

Spor o roli logiky: dialektici a antidialektici; racionalismus a fundamentalismus.

Spor o statut obecných pojmů (o univerzália): realisté (obecné pojmy, druhy, existují věčně, nezávisle na nás) a nominalisté (obecné pojmy, druhy, jsou námi vytvářené pomůcky při poznávání).

Tomáš Akvinský - Metodologická role důkazů boží existence a spory o ně. Předpoklady těchto důkazů a následky opuštění těchto předpokladů - koncepce potenciálního nebo aktuálního nekonečna.

11. Problémy renesanční filosofie a vědy

Renesance 15. a 16. století jako další z řady středověkých renesancí, tentokrát s neobvykle kritickými následky, vznikem novověkého stylu myšlení.

Mikuláš Kusánský - negativní theologie, fyzika.

Mikuláš Koperník - obnova heliocentrismu, otevřená otázka fyzikální reality nebeských objektů.

Marsilio Ficino - revitalizace novoplatonismu a antického hermetismu.

Hnutí humanistů - proti autoritativnímu pojetí poznání, ale textové pojetí trvá. Metafora "otevřené knihy přírody" však umožňuje i pozorování. Vyvýšení role člověka.

Alchymie a chemie, astrologie a astronomie.

12. Převrat pojetí poznání v 17. století

Kepler, Galilei, Newton - matemazace vědy, fyzikalizace nebe, metafora "nebeské mechaniky".

Jezuitská metafyzika - koncepce hmoty jako reálně existující.

René Destaretes - geometrická metoda poznání, redukce na délky, dualismus duše a těla = rozlišení na "věc myslící" (res cogitans) a "věc rozsažnou" (res extensa). Proměna pojetí subjektu jako subjektu myšlení - ego cogito, ego sum; pojem "přírodní zákon".

Role lidského subjektu, převrat ve filosofickém pojmosloví.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (04.10.2020)

Vstupní požadavky nejsou žádné, resp. jimi je bazální inteligence a nějaký zájem o téma (v ideálním případě zájem skutečný, minimálně však absence ostentativního nezájmu).

Zkušenost učí, že nejhorší nudou bývají úvody do čehokoliv, zvláště pak do "společenských věd". Vyznávám, že filosofie není "společenskou vědou", nýbrž něčím mezi uměním a vědou, nebo někdy mezi náboženstvím (mýtem) a vědou, jindy zase mezi vědami formálními (matematika, logika) a empirickými (třeba přírodními). Je jenom na nás, jestli si z toho uděláme něco zajímavého. Aby to mohlo být zajímavé, musí se začít myslet, takže úplně jednoduché to není - a 3 kredity se na naší fakultě většinou nedávají jen za dobré chování. Nicméně vím, že vaším oborem je něco jiného, s čím by to ovšem mělo souviset, někdy viditelně, jindy nenápadně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK