PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Evoluce života - MS720P373
Anglický název: Evolution of life
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MS720P37K
Je neslučitelnost pro: MS720P37K
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. (10.02.2015)

Stručný sylabus:

1. Historie a experimentální věda
_ srovnání metody historické a experimentální

_ metody rekonstrukce historických procesů

_ evoluce jako historický proces - rekonstrukce příběhu

_ evoluční teorie - dějiny poznání evoluce

2. Evoluce života na planetě
_ chronologický výčet

_ geologie

_ paleontologie

_ metody rekonstrukce z extantních organismů

3. Vznik života a evoluce z hlediska buněk
_ teorie vzniku života

_ prokaryoti

_ vznik a evoluce eukaryotní buňky

_ jedinec a společenstvo; symbiózy

4. Evolučně stabilní strategie
_ teorie her

_ bezčasová pravidla versus role paměti

_ kazuistiky

5. Evoluce bakterií a bakteriální biosféry
_ tok genetické informace v bakteriálním světě (konjugace, transfekce, transdukce)

_ integrony

_ teorie sítí

_ bakteriální biosféra jako síť

_ kvazispecies

6. Sexuální procesy jako stěžejní novinka evolučního procesu
_ sex jako prostředek individuace

_ genealogické linie, jejich izolace od jiných linií, vznik "pravých" druhů

_ evoluční stromy, metody konstrukce

7. Teorie evoluce - zaostřeno zejména na eukaryoty a na období od kambria
_ Darwinova teorie jako průlom v myšlení

_ neodarwinistická syntéza a její větve - podrobněji v dalších 3 přednáškách

_ gen v molekulární biologii a v evoluční teorii

_ novinky

8. Evoluce jako změna frekvence alel v populaci
_ Fisher, Haldane

_ nekonečná populace vs. populace malé - drift, tah apod.

_ pohlavní výběr

9. Evo-devo
_ od von Baera přes biogenetický zákon k dnešku

_ evoluce ontogeneze

_ modularita vývojových i evolučních procesů

_ úrovň genů jako báze výklady evo-devo

10 Developmental systems theories
_ popření základní úrovně popisu - kooperace různých úrovní

_ autonomní agent jako model

_ emergence vlastností

11. Vymírání
_ paleontologický záznam

_ neodarwinistický výklad

_ samoorganizované kritično a mocninový zákon

Literatura:
A. Markoš: Povstávání živého tvaru. Vesmír 1997. Kniha je vyprodaná - zde <../Publikace/Povstavani.DOC> zatím holý text bez obrázků.

C. Darwin: O původu druhů. Nakl. ČSAV 1952.<../Publikace/DarwinOri.pdf>Zde <../Publikace/DarwinOri.pdf>je sken celého českého překladu

S. Kauffman: Čtvrtý zákon. Paseka 2004. Kniha je dostupná.

J.B. Lamarck: Zoologická filosofie <../Publikace/Lamarck%20konec%2007Apr.htm>. Překlad vybraných kapitol bude zde do 10.4.05

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK