PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Počítačové zpracování dat - MS710P13
Anglický název: Data Processing
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zápočet je formou testu - samostatné řešení dvou příkladů na počítači.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Vyučující: RNDr. Jiří Makovička, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (31.05.2005)
Práce v počítačové síti. Zpracování dat pomocí tabulkového procesoru (využití MS Excelu - podmíněné funkce, statistické funkce a metody, kontingenční tabulky, databázové funkce a operace, regrese). Základy databázových aplikaci (MS Access - tabulky, dotazy, formuláře, sestavy.) Sdílení dat na síti. Automatizace úloh pomocí maker a programů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (31.05.2005)

Jiří Makovička: Pracujeme s Microsoft Excelem - skripta UK Praha 1998

Steven Roman: Microsoft Access, návrh a programování databází, Computer Press Brno 1999

David Morkes: Microsoft Access 2003, Computer Press Brno 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (06.06.2017)

Zápočet je formou testu - samostatné řešení dvou příkladů na počítači.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (31.05.2005)
Počítačové sítě- základy
Druhy a struktura sítí, práce v síti.

Zpracování dat pomocí tabulkového procesoru Excel.
Opakování základních pojmů. Použití důležitých funkcí Excelu, funkce podmíněné, vyhledávací, statistické.

Práce se seznamy (databázemi) Excelu.

Řazení dat, tvorba souhrnů, Filtrování dat, automatický a rozšířený filtr

Tvorba kriterií pro filtrování dat.

Databázové funkce Excelu.

K čemu slouží databázové funkce, zadávání parametrů databázové funkci.

Kontingenční tabulky.

Tvorba a transformace kontingenční tabulky.

Práce s poli (maticemi v Excelu)

Způsob práce s maticemi v Excelu, důležité funkce, které poskytují výstup ve formě matice,

Regresní metody.

Regrese lineární v koeficientech-grafy a rovnice.

Statistické metody Excelu.

Práce s Excelem v počítačové síti, sdílení sešitů, export a import dat, program MSQuery.

Počítačové databáze
Vymezení pojmu databáze, základní databázové pojmy, druhy a principy databází, relační databáze. Jazyk XML a jeho použití.

Práce s daty v databázovém programu MS Access.

Tvorba a vlastnosti tabulek, vztahy mezi tabulkami.

Dotazy a jejich druhy, práce s dotazy prakticky.

formuláře a sestavy.

Sdílení databází v počítačové síti, export a import dat.

Úloha a použití programování při zpracování dat.
Programování a jeho využití při automatizaci práce s daty. Makra Excelu, makra a programy Accessu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK