PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy biostatistiky - MS710P09
Anglický název: Statistics for biosciences
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 185
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zvara
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Vyučující: Mgr. Alena Černíková, Ph.D.
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Je záměnnost pro: MS710P05
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout cestina.pdf nestandardní znaky na české klávesnici pro R doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Monika Pecková, Ph.D. (09.02.2020)
Základní pojmy pravděpodobnosti a matematické statistiky. Zpracování dat v biologii. Výuka především pro 2. ročník biologických oborů. Cílem výuky je seznámit posluchače se základními pojmy statistiky. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích s použitím dostupného statistického vybavení (R). Student by se měl naučit samostatně používat běžné biostatistické postupy a ve složitějších případech se nerozpakovat vyhledat kvalifikovanou pomoc. Na cvičeních jsou vítána reálná data studentů.

Podmínkou pro zapsání předmětu je znalost matematiky minimálně v rozsahu předmětu Matematika C (MS710P56).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (19.02.2014)

Zvára K.: Biostatistika, Karolinum, Praha 1998, 2000, 2001.

Zvára K., Prášková Z..: Pravděpodobnost a matematická statistika, SPN, Praha 1986, 1989

Havránek T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Academia, Praha 1993

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Monika Pecková, Ph.D. (09.02.2020)

1. Popisné statistiky.

2. Relativní četnost a pravděpodobnost, nezávislost, Bayesova věta.

3. Náhodná veličina a její rozdělení, charakteristiky náhodných veličin.

4. Základní soubor a náhodný výběr, parametr a jeho odhad, princip testování hypotéz.

5. Testy o jenom výběru, párové testy (klasické i neparametrické).

6. Testy o dvou výběrech (klasické i neparametrické).

7. Princip analýzy rozptylu.

8. Statistická závislost (korelace, lineární regrese).

9. Závislost kvalitativních veličin, kontingenční tabulky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK