PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Seminář pro OŽP - MO550S04
Anglický název: Seminar for EP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Probíhá v rámci Odborného semináře MO550S01A a MO550S01B: středa od 15 h v B14
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MO550S01A, MO550S01B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)
Seminář pro bakaláře je v současné době pokryt Odborným seminářem, kde jsou zváni přední odbornící jiných akademických pracovišť, ústavů AV ČR a dalších státních nebo soukromých vědecko výzkumných organizací u nás i v cizině. Pro studenty bakalářského studia má seminář za úkol ukázát šíři vědecko výzkumných aktivit v oblasti ŽP a pomoci při volbě tématu pro bakalářskou a v budoucnu i diplomovou práci.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (31.01.2018)

Aktivní účast (zapojení do diskuse) na semináři s min 75% presencí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK