PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Biochemie pro ŽP - MO550P88
Anglický název: Biochemistry for IES
Český název: Biochemie pro ŽP
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Vyučující: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (26.04.2017)
Tato přednáška je určena pro studenty oboru Ochrana životního prostředí. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie včetně popisu struktur metabolitů a základních metabolických dějů, kterým podléhají. Důraz je kladen na detailní pochopení chemické podstaty procesů probíhajících v jednotlivých buněčných kompartmentech.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (26.04.2017)

D. Sofrová za kolektiv autorů: Biochemie Základní kurs. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (26.04.2017)

Zkouška je ústní. Požaduje se, aby studenti ovládali biochemii buněčných organel a statickou a dynamickou biochemie v rozsahu vysokoškolského skripta Danuše Sofrová za kolektiv autorů: Biochemie Základní kurs. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radek Indra, Ph.D. (26.04.2017)

1. Prokaryotické a eukaryotické buňky a jejich ovlivnění vnějšími faktory

2. Komplexní stavba eukaryotických buněk. Buněčná membrána, složení, funkce, transport přes membránu

3. Organelové membrány a speciální buněčné organely

4. Organely s dvojitou membránou - jádro, mitochondrie, chloroplasty

5. Jádro - stavba a funkce. Biosynthesa DNA a RNA. Genotoxické látky a DNA

6. Mitochondrie - složení a vlastnosti vnitřní a vnější mitochondriální membrány, matrix, metabolické procesy v mitochondiálních kompartmentech (dýchací řetězec, synthesa ATP, citrátový cyklus, b-oxidace mastných kyselin, synthesa hemu)

7. Endoplasmatické retikulum, stavba a funkce. Membránově vázané ribosomy, proteosynthesa, posttranslační modifikace proteinů v lumen endoplasmatického retikula, metabolismus lipidů a hydrofobních látek. Metabolismus cizorodých látek

8. Golgiho aparát - stavba a funkce

9. Lysosomy - jejich tvorba, složení a funkce

10. Peroxisomy, jejich heterogenita a diferencovaná funkce

11. Metabolické procesy v cytoplasmě (metabolismus sacharidů - glykolýza, pentosový cyklus, proteosynthesa na volných ribosomech, metabolismus lipidů a aminokyselin)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK