PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Energie-příroda a společnost - MO550P84
Anglický název: Energy - nature and society
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (25.10.2019)
Energie - příroda a společnost.
Kurs má seznámit studenty s pohledem moderní fyziky na energií a její různé formy a s fyzikálními zákony řídícími její transformace včetně jejího využívání lidskou společností a živými organismy. Tento obecný úvod bude konkretizován zejména v následujících tématech: energetická bilance země; přirozené toky energie na zemi; využívání fosilních paliv; jaderná energie a její využívání; alternativní a obnovitelné zdroje energie; distribuce a skladování energie; úsporné využívání energie; nové trendy elektroenergetiky; produkce a spalování alternativních paliv; omezování tepelných ztrát; environmentální dopady využívání klasických a obnovitelných zdrojů energie; ukládání a zpracování jaderného odpadu; srovnání a perspektivy jednotlivých zdrojů energie.


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.

2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

3. Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK