PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Environmentální informatika - MO550P83
Anglický název: Environmental Informatics
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (25.10.2019)
Přednáška je zaměřena na pokročilé metody počítačové zpracování prostorově vázaných informací s využitím GIS, DPZ,
GPS, statistických programů a modelovacích nástrojů pro řešení dynamických modelů látkových a energetických toků. Pro
studenty přírodovědných oborů představuje základní předmět, na který navazují další tematicky zaměřené výběrové
přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých přístupů k zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI
(Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Přednáška je vedena formou prezentace
jednotlivých metod s počítačovými demonstracemi vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty v rámci cvičení.
Přednáška i cvičení jsou také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím
online kurzů dostupných na WWW (přednáška i cvičení jsou nabízeny v češtině nebo v angličtině).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (25.10.2019)

ArcGIS 9: Using ArcCatalog, Using ArcMap, Using ArcGIS Spatial Analyst, Geoprocessing in ArcGIS, Using ArcGIS 3D Analyst, Using ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network Analyst Tutorial, Using ArcScan for ArcGIS, Using Maplex for ArcGIS, Using ArcReader, Using ArcGIS Publisher.

Crosier, S., Booth, B., Dalton, K., Mitchell, A., Clark, K. ArcGIS 9. Starting with ArcGIS. ESRI, Redlands, 2004.

Mitchell, A. The ESRI Guide to GIS Analysis. ESRI, Redlands, 1999.

Zeiler, M. Modeling Our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design. ESRI, Redlands, 1999.

Goodchild, M. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons, New York, 1996.

Aronoff, S. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI, Redlands, 2005.

Cooke, D. Fun with GPS. ESRI, Redlands, 2005.

Crosier, S., Booth, B., Dalton, K., Mitchell, A., Clark, K. ArcGIS 9. Začínáme s ArcGIS. ESRI, Redlands, 2004.

Kolář, J. Geografické informační systémy. ČVUT, 1997.

Tuček, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.

2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (25.10.2019)

MOODLE (http://dl.cuni.cz)

Kategorie: Přírodovědecká fakulta

Podkategorie: Životní prostředí

Kurz: Environmentální informatika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK