PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vodní organismy - MO550P82
Anglický název: Water organisms and their biotopes
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. (30.04.2013)
Týdenní intenzivní kurz kombinující přednášky, terénní exkurze a práci s materiálem (pozorování a determinaci organizmů). Kurz je zaměřený na významné druhy organizmů (řasy, vyšší rostliny, bezobratlé živočichy i obratlovce) v hlavních typech našich vodních biotopů. Studenti si hradí ubytování a stravu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. (30.04.2013)

Cílem je seznámit studenty s různými typy vodních biotopů a s organizmy, které v nich tvoří dominantní složku nebo které jsou předmětem ochrany přírody.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. (30.04.2013)

Písemná zkouška (5 otázek, 30 minut) bude zaměřena na charakteristiku biotopů a základní zástupce organizmů, které je obývají. Součástí testu bude také determinace organizmů podle obrázků nebo trvalých preparátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK