PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Environmentální chemie - MO550P76
Anglický název: Environmental chemistry
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Třída: NIR spectrometr
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.03.2019)
Předmět je konzultační formou vyučován anglicky
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (22.10.2003)

P.O'Neil, Environmental chemistry, Chapman&Hall, London, 1993

E.Merian, Metals and their compounds in the environment, VCH, Weinheim, 1991

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (16.11.2011)

Zkouška se skládá z písemného testu znalostí otázky probírané na přednášce nebo zadané k samostudiu.

Test má 60 otázek z nichž na každou je ze čtyř možností vždy jen jedna odpověď správná.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (28.06.2006)

Cykly As, Hg, Pb, Cd, Zn, S, N, C, O, P a H2O v životním prostředí

Velikost a rychlost toků elementů v ŽP

Zdroje versus propady prvků v ŽP

Vliv živé hmoty na toky elementů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK