PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do environmentální informatiky - MO550P66
Anglický název: Introduction to environmental informatics
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)
Přednáška je zaměřena na pořizování dat ve vztahu k životnímu prostředí, jejich počítačovému zpracování a následné
prezentaci. Tématika zahrnuje základní aspekty přírodních věd. Pro studenty přírodovědných oborů představuje úvodní
kurs, na který navazují další tematicky zaměřené základní přednášky, výběrové přednášky, cvičení a semináře.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute).
Přednáška je vedena formou počítačových demonstrací vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty v rámci
cvičení. Přednáška i cvičení jsou také k dispozici v systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky
prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (přednáška i cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v
angličtině).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)

ArcGIS 9: Using ArcCatalog, Using ArcMap, Using ArcGIS Spatial Analyst, Geoprocessing in ArcGIS, Using ArcGIS 3D Analyst, Using ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Network Analyst Tutorial, Using ArcScan for ArcGIS, Using Maplex for ArcGIS, Using ArcReader, Using ArcGIS Publisher.

Crosier, S., Booth, B., Dalton, K., Mitchell, A., Clark, K. ArcGIS 9. Starting with ArcGIS. ESRI, Redlands, 2004.

Mitchell, A. The ESRI Guide to GIS Analysis. ESRI, Redlands, 1999.

Zeiler, M. Modeling Our World. The ESRI Guide to Geodatabase Design. ESRI, Redlands, 1999.

Goodchild, M. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. John Wiley&Sons, New York, 1996.

Aronoff, S. Remote Sensing for GIS Managers. ESRI, Redlands, 2005.

Cooke, D. Fun with GPS. ESRI, Redlands, 2005.

Crosier, S., Booth, B., Dalton, K., Mitchell, A., Clark, K. ArcGIS 9. Začínáme s ArcGIS. ESRI, Redlands, 2004.

Kolář, J. Geografické informační systémy. ČVUT, 1997.

Tuček, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.09.2017)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.

2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

MOODLE (http://dl.cuni.cz)

Kategorie: Přírodovědecká fakulta

Podkategorie: Životní prostředí

Kurz: Úvod do environmentální informatiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK