PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Stopová analýza v ŽP - MO550P56
Anglický název: Trace element analysis
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (28.06.2006)
Předmět je konzultační formou vyučován anglicky
Literatura
Poslední úprava: SRBA (19.08.2002)

Použitá literatura:

L.Davies, Efficiency in Research, Development and Production: The statistical desing and analysis of chemical experiment, RSC 1993, ISBN 0-85186-137-7

E.Merian, Metals and Their Compounds in the Environment, VCH 1991, Weinheim, ISBN 3-527-26521-X

W.Salomons, U.Forstner, P.Mader, Heavy metals, Springer 1995, Berlín, ISBN 3-540-58508-7

B.Markert, Plants as Biomonitors, VCH 1993 Weiheim, ISBN 3-527-30001-5

B.Welz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH 1985 Weinheim, ISBN 3-527-26193-1

A.Montaser and D.W.Golightly, Inductively Coupled Plasmas in Analytical Spectrometry, VCH 1992, ISBN 1-56081-514-0

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, Blackie Academic&Professional, Chapman&Hall Publ. 1995, London

E.Prichard et all, Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, RCS 1996, ISBN 0-85404-417-5

Sylabus -
Poslední úprava: Marek Hovorka (19.04.2002)

Kovy a metaloidy v databázích TRI (U.S. EPA) PRI (Kanada, Velká Británie), podíl cetnosti jejich stanovení v celkového poctu analýz toxických sloucenin v životním prostredí

Efektivita a plánování experimentu, klasické x faktorové usporádání, základní analýza faktorového experimentu

Vliv jednotlivých kroku analýzy na presnost a správnost získaných výsledku

Kontaminace ve stopové analýze

Odber a skladování vzorku vody, vzduchu, biologického materiálu, sedimentu, pud

Príprava a zpracování vzorku k prímé analýze, speciace, stanovení biodostupné složky znecistující látky

Soucasné metody instrumentální analýzy prvku, detekcní limity, vhodnost metod pro jednotlivé prípady, príklady konkrétních rešení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK