Odpady - MO550P55
Anglický název: Solid wastes
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Je korekvizitou pro: MO550C59
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Přednáška je zaměřena na problematiku nakládání s tuhým komunálním odpadem, jeho zneškodňování a možnosti a způsoby jeho využití.
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (24.10.2003)

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnování, VŠCHT Praha, 1994

Suchánek B.: Zacházení s tuhým komunálním odpadem, Výzk. ústav místního hosp. Praha 1990

Velek K.: Odpady, jejich zužitkování a odstranování, Stát. energet. inspekce, 1985

Mikoláš J.: Recyklace prumyslových odpadu. SNTL, Praha 1988

Nesvadba J., Velek K.: Tuhé odpady, SNTL, Praha 1983

Dawson W. G., Mercer B., W. : Hazardous waste management John WILEY and SONS, 1986

Denison R., Ruston J.: Recycling and Incineration, evaluation of the choice, Island Press, 1990

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (16.11.2011)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (02.12.2016)

Jednotlivá témata jsou :

  • charakteristika tuhých komunálních (domovních odpadů ), jejich vznik, složení,způsoby

shromažďování. Tříděný sběr, jeho výhody, zkušenosti ze zahraničí.

  • zákon o odpadech, klasifikace odpadu,
  • hlavní způsoby zneškodňování TKO, skládkování, spalování, kompostování, jejich výhody a nedostatky
  • nové technologie zpracování odpadu, pyrolýza, mokrá oxydace
  • předúprava odpadu solidifikace, vitrifikace a pod.
  • technologie pro předúpravu a zpracování kalu, sušení, spalování, zplynování, skládkování,
  • toxické odpady, nakládání s toxickými odpady, detoxikace
  • recyklace a regenerace odpadů, druhotné suroviny
  • máloodpadové a bezodpadové technologie
  • předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v príštích letech, srovnání se zahraničními trendy.