PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Environmentální informatika - turnusové cvičení - MO550P51
Anglický název: Environmental Informatics
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Vyučující: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Cvičení navazuje na základní předmět Environmentální informatika. Jeho cílem je prohloubit získané vědomosti a nabýt
praktické dovednosti při řešení připravených úloh a projektů z oblasti životního prostředí s využitím GIS, DPZ, GPS,
statistických programů a modelovacích nástrojů pro řešení dynamických modelů látkových a energetických toků.
Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné
zahraniční literatury. Pro zvládnutí cvičení je požadována základní znalost anglického jazyka. Cvičení je také k dispozici v
systému MOODLE pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW (cvičení je
v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).
Literatura
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Literatura:

Goodchild, M.F., 1996. GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues. GIS World.

Hannon, B., Ruth, M., 1997. Modeling Dynamic Biological Systems. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.

Roughgarden, J., 1998. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, London, Sydney, Toronto, Tokyo.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (12.02.2018)

1. Vypracování a odevzdání semestrální práce na zadané téma.

2. Odevzdání výsledků úloh podle pokynů na cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

MOODLE (http://dl.cuni.cz)

Kategorie: Přírodovědecká fakulta

Podkategorie: Životní prostředí

Kurz: Environmentální informatika- turnusové cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK