Základy pedologie a ochrana půdy - MO550P30A
Anglický název: Introduction to pedology and soil protection
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Vyučující: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Třída: Sestava lysimetrů a zařízení na kontinuální značen
NIR spectrometr
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)
Obecná pedologie, složení a vlastnosti půdy. Klasifikace půd. Procesy degradace půd, ochrana půdy.
Literatura -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Nemecek, Tomasek (1983) Geografie pud CSSR, CSAV

Nemecek, Smolikova, Kutilek (1990) Pedologie a paleopedologie, CSAV

Zachar (1982) Soil erosion, Elsevier

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Knowledge of basic soil composition

Knowledge of physical and chemical properties of soil

Fubndamental knowledge of soil classification

Knowldge of soil degradation processes and possibilities of soil conservation and protection

Sylabus -
Poslední úprava: prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. (24.04.2014)

Úvod do v?dy o p?d?

Zrnitost zemin

Mineralogické složení p?d - skupiny minerál?

Chemické složení p?d

Organické látky a p?dní humus

P?dní organismy a jejich ?innost

P?dní roztok

Kationtová vým?nná sorpce

P?dní acidita

Potenciál p?dní vody

Pohyby vody v p?d?

Pedogenetické procesy v p?d?

Diagnostické horizonty a vlastnosti p?d

Princip bazální klasifikace, sv?tové sm?ry, taxonomické kategorie

Charakteristika skupin p?dních typ?

Metody používané ve v?d? o p?d?

Mapování p?d

Utilitární klasifikace p?d - stanoviš?

Interpretace výsledk? pedologických šet?ení

Kontaminace p?d

Principy ochrany p?dy

Ochrana p?dy a legislativa