PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - MO550P29B
Anglický název: Meteorology and climatology
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Atributy: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (31.03.2003)

Bednár (1987) Vybrané kaitoly z meteorologie

Bednár , Zikmunda, (1985) Fyzika mezní vrstvy atmosféry

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.01.2012)

ústní forma, prokázat znalosti dle sylabu předmětu

Sylabus
Poslední úprava: Marek Hovorka (31.03.2003)

Složení a clenení atmosféry

Atmosférický tlak , jeho prostorové rozložení, tlakové útvary,

síla tlakového gradientu, rovnice hydrostatické rovnováhy,

barometrická formule.

Vzduchové hmoty, atmosférické fronty

Prímé a rozptýlené slunecní zárení, jeho rozptyla

adsorbance v atmosfére, albedo zemského povrchu

Toky dlouhovlnné radiace v atmosfére, radiacní a tepelná

bilance atmosféry, a zemského povrchu

Stabilní podmínky v atmosfére, podmínky pro vertikální

promíchávání vzduchu, teplotní inverze

Proudení vzduchu a tlakové pole, vertikální rychlosti,

struktura tlakových útvaru

Místní cirkulacní systémy

Vznik a vývoj oblaku, klasifikace oblaku, jejich

mikrostruktura a makrostruktura, mechanismy vzniku srážek,

znecištení oblacné a srážkové vody

Klima, jeho rostorová merítka, klasifikace klimatu, klimatické

podmínky velkých mest, prirozené a atmosférické zmeny

klimatu

Stratosférický a atmosférický ozon

Zdroje a charakeristické zneciš´tující prímesi, jejich

prostorový rozptyl a transformace v atmosfére, modely

širení znecištujících prímesí, úcelová typizace

meteorologických

podmínek, monitorování stavu ovzduší

Depozice znecištujících prímesí

Povinná nebo doporucená casová posloupnost s ostatními

kursy

Studijní literatura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK