PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - MO550P29A
Anglický název: Meteorology and climatology
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Atributy: Modul Vědy o Zemi a životním prostředí
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout zápočet ZS 2013 Meteo.doc RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (31.03.2003)

Bednár (1987) Vybrané kaitoly z meteorologie

Bednár , Zikmunda, (1985) Fyzika mezní vrstvy atmosféry

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.01.2012)

vypracovat písemný referát na jedno z témat, jejichž seznam je uveden v příloze

Sylabus
Poslední úprava: Marek Hovorka (26.04.2002)

Složení a clenení atmosféry

Atmosférický tlak , jeho prostorové rozložení, tlakové útvary, síla tlakového gradientu, rovnice hydrostatické rovnováhy, barometrická formule.

Vzduchové hmoty, atmosférické fronty

Prímé a rozptýlené slunecní zárení, jeho rozptyla adsorbance v atmosfére, albedo zemského povrchu

Toky dlouhovlnné radiace v atmosfére, radiacní a tepelná bilance atmosféry, a zemského povrchu

Stabilní podmínky v atmosfére, podmínky pro vertikální promíchávání vzduchu, teplotní inverze

Proudení vzduchu a tlakové pole, vertikální rychlosti, struktura tlakových útvaru

Místní cirkulacní systémy

Vznik a vývoj oblaku, klasifikace oblaku, jejich mikrostruktura a makrostruktura, mechanismy vzniku srážek, znecištení oblacné a srážkové vody

Klima, jeho rostorová merítka, klasifikace klimatu, klimatické podmínky velkých mest, prirozené a atmosférické zmeny klimatu

Stratosférický a atmosférický ozon

Zdroje a charakeristické zneciš´tující prímesi, jejich prostorový rozptyl a transformace v atmosfére, modely širení znecištujících prímesí, úcelová typizace meteorologických podmínek, monitorování stavu ovzduší

Depozice znecištujících prímesí

Povinná nebo doporucená casová posloupnost s ostatními kursy

Studijní literatura

Bednár (1987) Vybrané kaitoly z meteorologie

Bednár , Zikmunda, (1985) Fyzika mezní vrstvy atmosféry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK