PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Environmentální geologie - MO550P26A
Anglický název: Environmental geology
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (17.01.2012)

Semestrální práce v rozsahu cca4 stran na zadané téma.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. (18.10.2012)

1) Základní principy environmentální geologie a filosofické aspekty. Základní geologické discipliny.

2) Zeme jako soucást slunecní soustavy, Mesíc, planety a Slunce. Predstavy o vnitrním složení Zeme.

3) Složení zemské kury, minerály a horniny - základ geologických materiálu (vyvrelé, metamorfované a sedimentární), jejich základní delení. Horninový, tektonický a hydrologický cyklus.Zvetrávání hornin a minerálu, vznik pud.

4) Tektonika litosférických desek (plate tectonics), kontinentální drift, složení a vývoj kontinentální a oceánské kury, orogeneze.

5) Deformace hornin, zlomy, vrásy, tektonické príkrovy. Typy pohorí.

6) Zemetresení, intesita a frekvence zemetresení, vliv zemetresení a jeho katastrofální následky na huste osídlené oblasti, predpovídání zemetresení, prevence a redukce následku.

7) Vulkanismus, vukanické nebezpecí, predvídání sopecné aktivity. Typy sopek a sopecných erupcí.

8) Sesuvy a pohyby geologických hmot, jejich príciny a nebezpecnost, jejich identifikace a ochranná opatrení. Subsidence - prirozená a umele vyvolaná.

Terenni exkurze ZS (rozsah cca 3-4 hod) : JZ okraj Prahy, prakticke ukazky geolog. fenomenu v terenu, moznost vlastniho nalezu fosilii paleozoika

9) Tekoucí voda (povrchová). problémy spojené s cinností tekoucí vody (eroze, záplavy, jejich výskyt a cetnost, ochranná opatrení, revitalizace toku).

10) Hydrogeologie - podzemní voda, vlivy na její cistotu, ochrana podzemní vody.

11) Krasové jevy

12) Oceány, morfologie oceánského dna. Složení a cirkulace morské vody, vlnení, eroze morského pobreží, nebezpecné jevy na morském pobreží, prípiv a odliv.

13) Eolická cinnost (eroze, sedimentace), vznik pouští

14) Ledovce, ledovcová eroze, sedimentace, trvale zmrzlá puda, klimatické zmeny v kvartéru.

15) Clovek a životní prostredí (abiotická složka). Ukládání odpadu, využívání vody, znecištení oceánu. Geologické aspekty a lidské zdraví.

16) Energie a životní prostredí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, fosilní paliva, jaderná energie, radioaktivní odpad a jeho ukládání. Tepelná energie Zeme.

17) Geologie a plánovité využívání krajiny, dopad lidské cinnosti na krajinu.

EXKURZE v ramci MO550P26:

(napln muze byt upravena podle aktualni situace)

Zimni semestr:

Navsteva mineralogickeho muzea (v rozsahu 1.5 hod)

Terenni exkurze ZS (rozsah cca 3-4 hod) : JZ okraj Prahy, prakticke ukazky geolog. fenomenu v terenu, moznost vlastniho nalezu fosilii paleozoika

Letni semestr:

Terenni exkurze LS (v rozsahu cca 6-8 hod): CHKO Cesky Kras, Koneprusy, geologie konepruske oblasti, krasova cinnost, ochrana krajiny

Exkurze do stare prazske kanalizace, cistirna odpadnich vod (v rozsahu 1.5 hod)

Bennett M.R.- Doyle P.(1997): Environmental geology.

Costa J.E. - Baker V.R. (1981): Surficial geology building with the Earth

Keller E.A. (1985) Environmental Geology.

Marsh W.(1998): Landscape planning

Murch B.- Skinner B.J.- Porter S.C.(1996): Environmental geology.

O Riordan et al. (1996) Environmental science for environmental management

Jakeš P. (1987): Planeta Zeme.

Kachlík V.(1996): Základy geologie. (Skripta UK).

Encyklopedický slovník geologických ved. (1983) CSAV.

.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK