PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Znečišťování a ochrana vod - MO550P01
Anglický název: Water pollution and protection
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Je korekvizitou pro: MO550C04, MO550C33
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (03.01.2017)

Pitter Pavel.: Hydrochemie , SNTL 1990

Horáková M. a kol. : Chemické a fyzikální metody analýzy

vod,. SNTL, 1989

Herle J.., Bareš K.: Cištení odpadních vod z malých zdroju

znecištení, SNTL 1990

Chudoba J., Dohanyos M., Wanner J.: Biologické cištení

odpadních vod, SNTL 1991

Cížek J. Herel F., Konícek Z.: Stokování a cištení odpadních

vod, SNTL 1970

Paces T.: Voda a Zeme, CAV,, Academia,1982

Hlavínek P., Novotný D. :Intenzifikace cistíren odpadních

vod, NOEL 2000, 1996

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000,

1996

Benefield L. R. a kol.,: Process chemistry for water and

wastewater treatment, Prentice- Hall International,1982

Stumm W,. Morgan J. J.: Aquatic chemistry, John Willy and

sons, 1981

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (03.01.2017)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK