PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Stopová analýza v ŽP - MO550C55
Anglický název: Environmental trace element analysis
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (28.06.2006)
Kovy a metaloidy v databázích TRI (U.S. EPA) PRI (Kanada, Velká Británie), podíl cetnosti jejich stanovení v celkového poctu analýz toxických sloucenin v životním prostredí
Efektivita a plánování experimentu, klasické x faktorové usporádání, základní analýza faktorového experimentu
Vliv jednotlivých kroku analýzy na presnost a správnost získaných výsledku
Kontaminace ve stopové analýze
Odber a skladování vzorku vody, vzduchu, biologického materiálu, se

Poznámka:
Předmět je současně vyučován v angličtině
Literatura
Poslední úprava: Marek Hovorka (23.10.2003)

L.Davies, Efficiency in Research, Development and Production: The statistical design and analysis of chemical experiment, RSC 1993, ISBN 0-85186-137-7

E.Merian, Metals and Their Compounds in the Environment, VCH 1991, Weinheim, ISBN 3-527-26521-X

W.Salomons, U.Forstner, P.Mader, Heavy metals, Springer 1995, Berlín, ISBN 3-540-58508-7

B.Markert, Plants as Biomonitors, VCH 1993 Weiheim, ISBN 3-527-30001-5

B.Welz, Atomic Absorption Spectrometry, VCH 1985 Weinheim, ISBN 3-527-26193-1

A.Montaser and D.W.Golightly, Inductively Coupled Plasmas in Analytical Spectrometry, VCH 1992, ISBN 1-56081-514-0

B.J.Alloway, Heavy Metals in Soils, Blackie Academic&Professional, Chapman&Hall Publ. 1995, London

E.Prichard et all, Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, RCS 1996, ISBN 0-85404-417-5

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. (28.06.2006)

Laboratorní cvičení k přednášce Stopová analýza v ŽP

Odběr vzorků aerosolu, srážkové vody, půdy, rostlinného materiálu

Sekvenční extrakce půdy

Stanovení bioakumulované Hg v jehličí

Využití instrumentálních analytických technik: FAAS, GFAAS, IC

Zpracování a vyhodnocení analytických dat z hlediska odhadu znečištení ovzduší

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK