PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hydrogeologie - MG451P01
Anglický název: Intyroductiuon to hydrogeology
Český název: Úvod do hydrogeologie
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (22.09.2003)
Úvodní předmět pro studium hydrogeologie, poskytuje základní přehled oboru srozumitelným způsobem a je určen nejen pro studenty oboru hydrogeologie, ale i pro ostatní geologické a environmentální specializace, jakož i pro ostatní zájemce.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (04.01.2012)

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (13.02.2020)

Podmínkou pro absolvování předmětu je úspěšné sepsání zápočtové písemky a získání nejméně 75% bodů v písemném testu

Sylabus -
Poslední úprava: DATEL (06.05.2004)
  • Úvod do hydrogeologie - historie oboru, organizace, možnosti uplatnění absolventů
  • Základní pojmy, přehled základní terminologie, hydraulika,
  • Základní pojmy, hydrochemie
  • Regionální hydrogeologie ČR - stručná hydrogeologická charakteristika jednotlivých geologických celků České republiky, kvantitativní i kvalitativní
  • Minerální vody ČR - definice minerálních vod, charakteristika jednotlivých zdrojů minerálních vod ČR, jejich využívání a ochrana
  • Praktické využití hydrogeologie - technologie jímání zdrojů podzemních vod, výpočty zásob podzemních vod, ochrana zdrojů vod
  • Praktické využití hydrogeologie - principy likvidace zdrojů znečištění, technologie sanace

Přednášené teoretické poznatky jsou doprovázeny konkrétními ukázkami z řešených aktuálních problémů a získané poznatky si studenti mohou sami průběžně ověřit na zadaných cvičeních.

Praktické dovednosti:
Výpočty bilanční rovnice, vyčlenění základního odtoku, použití Darcyho rovnice, převody logaritmických hydraulických parametrů Z a Y na T a k, konstrukce hydroisohyps, převody molárních koncentrací na ekvivalentní, použití Durovova grafu chemismu, vyhledávání hydrogeologických struktur v slepé mapě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK