PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Exkurze z mineralogie - MG431T54
Anglický název: Mineralogical excursion
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (02.05.2002)
Posláním mineralogické exkurze je představit některé minerály známé z přednášek a cvičení v jejich přírodních výskytech a demonstrovat minerální parageneze.
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (28.02.2022)

Mineralogická exkurze ukazuje minerály známé z přednášek a cvičení v jejich přírodních výskytech a demonstruje minerální parageneze. Navazuje na předmět Základy mineralogie (MG431P52, MG431P52U), resp. Minerály a horniny I (MG431P47).

Exkurze v trvání 2 dnů je vedena přednostně do činných lomů, kde se zpravidla vyskytuje širší spektrum minerálů a je možno demonstrovat minerální parageneze. Úvodní informace o příslušné lokalitě jsou studentům poskytnuty formou výkladu. Studenti vyhledávají minerály, odebírají vzorky a provádějí identifikaci minerálů s využitím jednoduchých pomůcek. Všímají si minerálních asociací a jejich geologického kontextu, pozorují přeměny způsobené alteračními procesy aj., svá pozorování zaznamenávají.

Požadavky k zápočtu: Účast, poznámky z jednotlivých lokalit v předepsaném rozsahu, podle možností odebrané vzorky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK