PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Exkurze z geochemie životního prostředí - MG431T15
Anglický název: Field excursion in Evironmental Geochemistry
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (04.10.2023)
Cílem exkurze je seznámit posluchače s vlivy člověka na přírodní prostředí pozorováním následujících fenoménů:
hnědouhelná těžba, kyselinové loužení uranu, znečištění prostředí stopovými prvky,zánik lesa, svahové pohyby, studium malého povodí, zvětrávání hnědého uhlí.

Literatura:
Mihaljevič a kol. (1999): Exkurzní průvodce z geochemie životního prostředí. - MS Přf UK, 11 str.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (31.10.2019)

Účast, libovolný literární útvar v rozsahu min. 3 normostran zabývající se řešenou problematikou, který bude odevzdaný ve stejném kalendářním roce , jakém se konala exkurze.

Účast na exkurzi je povinná pro studenty zapisující si jako předmět státní záverečné zkoušky "Geochemie životního prostředí" a "Aplikované geologické vědy a životní prostředí".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK