PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Legislativa a státní správa - MG431P43
Anglický název: Legislative and Civil Service
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Staňková
Vyučující: Mgr. Hana Staňková
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D. (21.09.2021)
Přednáška seznamuje s organizací státní správy a její působností v oblasti geologických aktivit. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi státní správou, občany a institucemi, administrativě správního řízení, právním úpravám státem řízených aktivit a institucionálnímu a právnímu zajištění ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí přednášky jsou informace o relevantních právních normách. Kurs je povinný pro posluchače 3. ročníku bakalářského studia Hospodaření s přírodními zdroji.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D. (21.09.2021)

Přednáška seznamuje s organizací státní správy a její působností v oblasti geologických aktivit. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi státní správou, občany a institucemi, administrativě správního řízení, právním úpravám státem řízených aktivit a institucionálnímu a právnímu zajištění ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí přednášky jsou informace o relevantních právních normách. Kurs je povinný pro posluchače 3. ročníku bakalářského studia Hospodaření s přírodními zdroji.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK